W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Projekt budżetu Lublina na 2016 rok

Projekt budżetu Lublina na 2016 rok
13.11.201515:06

Nadchodzący 2016 rok to czas kontynuacji rozpoczętych inwestycji i zabezpieczenia środków finansowych na przedsięwzięcia, na które rozpoczęto juz prace przygotowawcze. Na wysokim poziomie pozostaje finansowanie sektora oświaty (ponad 1/3 budżetu) i spraw społecznych. Po raz kolejny miasto zrealizuje projekty inwestycyjne wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego za 15 mln zł (10 mln w 2015 r.).

Planowane dochody ogółem, ujęte w projekcie uchwały budżetowej, określone zostały w kwocie 1.693.557.641 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.530.804.363 zł, majątkowe w kwocie 162.753.278 zł.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 1.711.820.149 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 231.809.355 zł. Projekt budżetu nie obejmuje zadań, które mogą być dofinansowane ze środków europejskich. Kwoty w tym zakresie będą aktualizowane na bieżąco w ciągu roku, w momencie podpisywania umów o dofinansowanie zadań. Planowany deficyt budżetu – 18.262.508 zł, nadwyżka operacyjna – 50.793.569 zł

W przyszłym roku w ramach kluczowych dla Lublina zadań inwestycyjnych realizowane będą z zakresu m.in.:

  • transportu i dróg publicznych (przedłużenie ul. Muzycznej, przebudowa  skrzyżowania  al. Solidarnosci/ul. Generała Ducha/al. Sikorskiego oraz prace związane z nowym projektem zintegrowanego transportu publicznego);
  • rewitalizacji (modernizacja Placu Litewskiego, rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz zapleczem przy al. Piłsudskiego, zagospodarowanie Parku Ludowego);
  • oświaty i spraw społecznych (prace przy budowie szkoły w dzielnicy Czuby i przygotowanie realizacji placówki w dzielnicy Powikwoda, rozbudowa skrzydła szkoły podstawowej w dzielnicy Wrotków, realizacja żłobka w dzielnicy Czechów),
  • turystyki i rekreacji (rozbudowa Systemu Roweru  Miejskiego),
  • gospodarki mieszkaniowej (budowa  trzech  budynków  mieszkalnych  na  osiedlu  Felin)

Miasto przygotowuje się do wykorzystywania  funduszy  unijnych  w  ramach  nowej pespektywy finansowej  Unii Europejskiej  na  lata 2014-2020.

Rok  2016  będzie  przede  wszystkim  czasem przygotowania  inwestycji  planowanych  do realizacji z udziałem środków europejskich tj. harmonogramów  ich  realizacji,  sporządzaniu  niezbędnej  dokumentacji,  prowadzenia uzgodnień i ubiegania się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Wprowadzanie  do  planów  inwestycyjnych  nowych przedsięwzięć będzie warunkowane potrzebami rozwojowymi i możliwościami budżetowymi Miasta i dotyczyć będzie tytułów najbardziej uzasadnionych, w tym projektów, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania  z  budżetu  Unii Europejskiej,  w  ramach  nowej perspektywy 2014-2020 lub z budżetu państwa.

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok tutaj