W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina z przedstawicielami lokalnego biznesu

Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina z przedstawicielami lokalnego biznesu
14.11.202212:38

14 listopada odbyło się V posiedzenie Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina. Było to zarazem pierwsze spotkanie Rady w składzie poszerzonym o przedstawicieli lubelskiego biznesu oraz organizacji okołobiznesowych. 

– Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina stanowi platformę współpracy oraz wymiany doświadczeń międzyinstytucjonalnych, których celem jest umożliwienie rozwoju ekosystemów gospodarczych w naszym mieście. Wsparcie dotychczasowej działalności akademickiego gremium przez przedstawicieli lokalnego biznesu i organizacji okołobiznesowych daje zupełnie nowe możliwości współpracy, prowadząc do integracji środowiska akademickiego z lubelskimi przedsiębiorcami, startupami oraz samorządem. A na tej synergii najbardziej nam zależy – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Podczas V posiedzenia Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina przedstawiono koncepcję funkcjonowania Rady w poszerzonym składzie o przedstawicieli lubelskiego biznesu i organizacji okołobiznesowych. Omówiono obszary współpracy pomiędzy samorządem, uczelniami, biznesem i mieszkańcami wynikające z zapisów Strategii Lublin 2030.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin, powołanym w celu konsultowania spraw związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Lublina oraz podejmowania stosownych inicjatyw w tym zakresie. Liczy obecnie 29 członków reprezentujących uczelnie wyższe, organizacje okołobiznesowe oraz lubelskich przedsiębiorców. Wybrani członkowie Rady reprezentują środowiska oraz sektory uznane w Strategii Lublin 2030 za priorytetowe i stanowiące siłę napędową dla lubelskiej gospodarki. Wśród zdefiniowanych obecnie najważniejszych specjalizacji gospodarczych znajdują się: przemysł motoryzacyjny i maszynowy, zdrowe społeczeństwo, inteligentne sieci i ICT, zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze i żywność funkcjonalna, procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej, nowoczesne usługi biznesowe oraz innowacyjna logistyka.

Radę Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina powołano w kwietniu 2021 r. Głównym celem jej funkcjonowania jest podejmowanie inicjatyw w zakresie wzmacniania rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Lublin. Członkowie Rady, dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz wiedzy, wspierają działania Prezydenta Miasta Lublin także w zakresie podejmowanie współpracy na rzecz umiędzynarodawiania środowiska akademickiego oraz realizacji wspólnych projektów i programów, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Istotnym elementem współpracy jest także podejmowanie kontaktu oraz wymiana informacji i doświadczeń z przedstawicielami ekosystemu startupowego, a także budowanie relacji międzypodmiotowych. Podczas realizacji powyższych działań, członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Szczegółowe informacje dotyczące Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina oraz aktualna lista jej członków dostępne są na stronie BIP Miasta Lublin.