W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Założenia do projektu budżetu Miasta Lublin na 2022 r.

Założenia do projektu budżetu Miasta Lublin na 2022 r.
16.09.202111:16

To będzie jeden z najtrudniejszych budżetów Lublina w ostatnich latach. Niekorzystne dla finansów samorządowych zmiany w systemie podatkowym wiążą się ze spadkiem dochodów Lublina w 2022 r. nawet o blisko 150 mln zł. Mimo trudnej sytuacji, Miasto będzie kończyć budowę Dworca Metropolitalnego, realizować inwestycje w dzielnicach, a także kontynuować Zielony Budżet. Z kolei do Budżetu Obywatelskiego wraca pełna pula środków. Mieszkańcy będą mieli do rozdysponowania 15 mln zł.

– Przed nami niezwykle trudny rok budżetowy. Decyzje rządu nie ułatwiają pracy, a na kondycję finansów miasta dodatkowo wpływa galopująca inflacja. Cały czas odczuwamy również negatywne skutki pandemii Covid-19. Projektowane przez rząd zmiany w ramach Polskiego Ładu wiążą się z realnym ryzykiem pogorszenia kondycji finansowej samorządów na niespotykaną dotąd skalę i zmniejszeniem ich samodzielności finansowej. Tymczasem to z budżetu samorządów finansowane są usługi dla mieszkańców, przedszkola, żłobki, miejska komunikacja, sport czy kultura. Zmiany związane z Polskim Ładem dla budżetu Lublina w najbliższej dekadzie oznaczają ubytek dochodów o 1,1 mld zł – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Niekorzystne dla finansów samorządowych zmiany w systemie podatkowym wiążą się ze znaczącym spadkiem dochodów Lublina 2022 r.

– Planowane przez Rząd zmiany w systemie podatkowym oznaczają ubytek dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. w wysokości 15,4 mld zł. Dla Lublina oznacza to zmniejszenie dochodów własnych w skali roku o około 147 mln zł. Jednocześnie będący obecnie w fazie uzgodnień projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład zakłada wprawdzie pewnego rodzaju formę częściowej rekompensaty utraconych wpływów, jednak nie jest ona adekwatna ani do wysokości ubytków dochodów, ani do formy wsparcia postulowanej przez samorządy – mówi Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin.

Środki w przyszłorocznym budżecie mają trafić przede wszystkim na kontynuację i dokończenie inwestycji, które są w trakcie realizacji. Najważniejszą z nich jest Dworzec Metropolitalny, który ma zostać oddany do użytku mieszkańców Lublina i regionu w 2022 r. Przyszłoroczny budżet to także dalsze zakupy autobusów elektrycznych, przebudowa ul. Żeglarskiej wraz z mostem na Bystrzycy, czy inwestycje oświatowe – dokończenie boiska przy I LO im. St. Staszica oraz budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej. Ze środków pozyskanych w ramach emisji obligacji przychodowych miasto sfinansuje rozbudowę szkół na Felinie i Sławinie oraz budowę budynku Urzędu Miasta przy ul. Leszczyńskiego.

– W przyszłorocznym budżecie przywracamy po cięciach związanych z sytuacją pandemiczną pełną pulę środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców trafi kwota 15 mln zł. 2 mln zł to z kolei środki zarezerwowane na Zielony Budżet, a 4 mln zł to środki tzw. rezerwy celowej dla Rad Dzielnic – specjalnej puli przeznaczonej na drobne inwestycje w dzielnicach. Mieszkańcy będą mogli także zgłaszać miastu do realizacji projekty w ramach inicjatywy lokalnej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W niepewnej sytuacji finansów samorządowych, w związku z rozwiązaniami projektowanymi w programie Polski Ład, by móc kontynuować inwestycje, miasto będzie szukało dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania. Jednym z projektów, które są gotowe do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych jest rewitalizacja Błoni pod Zamkiem. Miasto liczy także na pozyskanie środków na inwestycje zgłoszone do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80 oraz przedłużenia ul. Węglarza wraz z sięgaczami (wartość projektu: 110 mln zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 104,5 mln zł), budowę ul. Bliskiej oraz ul. Skowronkowej (wartość projektu: 31,6 mln zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 30 mln zł), a także budowę ul. Wapowskiego, ul. Oczki, ul. Brata Alberta wraz z ul. Kuncewiczowej, a także drogi pomiędzy ul. Milenijną a Szeligowskiego (wartość projektu: 5,3 mln zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 5 mln zł).

– W związku z galopującą inflacją i prognozowanym uszczupleniem dochodów miasta związanym ze zmianami w systemie podatkowym w ramach programu Polski Ład w celu utrzymania stabilności finansów samorządowych jesteśmy zmuszeni skorygować o wskaźnik obecnej inflacji (105,5%) stawki niektórych opłat i podatków – mówi Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin.

Tak będzie w przypadku podatku od nieruchomości. Mieszkaniec Lublina posiadający mieszkanie o powierzchni 60 m2 wraz z przynależnym gruntem 45 m2 zapłaci 3,75 zł więcej podatku niż w 2021 r., w przypadku domu jednorodzinnego o pow. 150 m2 , z garażem 25 m2 i działką o pow. 800 m2 będzie to o 40,75 zł więcej niż w 2021 r. Najwięcej, bo o 2,8 tys. zł, wzrośnie stawka podatku od budynku handlowego o powierzchni 1,1 tys. m2 i działce wielkości 30 tys. m2.

Miasto utrzyma jednak dotychczasowe zwolnienia od podatku dla obiektów związanych z nową inwestycją tworzącą miejsca pracy, dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, w których realizowany jest remont lub prace konserwatorskie. Jednocześnie utrzymany zostanie pakiet wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami trwającej pandemii. Ewentualne decyzje dotyczące dodatkowych form wsparcia lubelskich przedsiębiorców będą pochodną rozwoju sytuacji pandemicznej i wprowadzenia ewentualnego lockdownu.

W 2022 r. o wskaźnik inflacji wzrosną stawki podatku od środków transportu, z wyjątkiem stawek dla autobusów, które pozostaną na dotychczasowym poziomie. Ponadto proponuje się wprowadzenie stawek preferencyjnych dla środków transportowych spełniających normę EURO 5 i EURO 6. Opłata za pobyt w żłobku (10% minimalnego wynagrodzenia za pracę) w związku z propozycją rządu zwiększenia stawki minimalnego wynagrodzenia do 3010 zł będzie wynosić 301 zł/mc. O 5 zł miesięcznie wzrośnie opłata za pobyt w bursie. Stawki opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych wzrosną o 3,3%, czyli również o prognozowany średnioroczny poziom wzrostu cen towarów i usług. Podobnie zmieni się stawka bazowa czynszu w mieszkaniach komunalnych, która aktualnie wynosi 6,35 zł/m2. W 2022 r. przestaną obowiązywać preferencyjne stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego, obniżane w tym roku w związku z sytuacją wywołaną pandemią Covid-19.

Miasto nadal nie będzie pobierać natomiast opłaty targowej oraz opłaty za posiadanie psów. Ceny biletów komunikacji miejskiej, opłaty za parkowanie w SPP, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za pobyt w przedszkolu oraz opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych również pozostaną na tegorocznym poziomie.

Założenia do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. dostępne są w BIP.