W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Honorowe Wyróżnienia Prezydenta

Honorowe Wyróżnienia Prezydenta

Medale 700-lecia Miasta Lublin oraz Unii Lubelskiej

  • Medal Prezydenta Miasta Lublin
  • Medal Unii Lubelskiej
  • Medal 700-lecia Miasta Lublin (okolicznościowy)
  • Medal "Zasłużony dla Miasta Lublin"
  • Medal "Lublin Bohaterom"
  • Grawerton
  • List Gratulacyjny
  • Dyplom

 


Ogólne informacje o medalach i wyróżnieniach Prezydenta Miasta Lublin

Medale i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Lublin z własnej inicjatywy lub na wniosek. Wniosek może złożyć każda osoba, organizacja lub instytucja. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem medalu lub wyróżnienia. Decyzję każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Lublin.

Wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia znajduje się na dole strony.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą ochrony danych osobowych:

Administratorem danych podawanych we wniosku o przyznanie medali i wyróżnień jest Prezydent Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. Dane są przetwarzane w celu przyznania medali i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Lublin i będą przetwarzane przez okres rozpatrywania wniosku. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin znajduje się na stronie: lub pisemnie na adres Administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że do rozpatrzenia wniosku niezbędne jest podanie imienia i nazwiska lub nazwy kandydata oraz imienia, nazwiska i danych kontaktowych wnioskodawcy lub osoby reprezentującej organizację lub instytucję, która składa wniosek.


Medal Prezydenta Miasta Lublin

Ideą nagrody jest wyróżnienie instytucji, organizacji i osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem społecznym służą Lublinowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promocji miasta. Mogą to być osiągnięcia w zakresie: kultury, sztuki, nauki, edukacji, sportu, promocji zdrowia czy przedsiębiorczości.

Dana osoba, organizacja lub instytucja może zostać nagrodzona medalem jednokrotnie.

Medal Prezydenta Miasta Lublin


Medal Unii Lubelskiej

Medal Unii Lubelskiej został ustanowiony przez Prezydenta Lublina w 1999 roku podczas uroczystych obchodów 430-lecia Unii Lubelskiej. Jest przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina. Jest to obok Medalu "Zasłużony dla Miasta Lublin" najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta.

Dana osoba, organizacja lub instytucja może zostać nagrodzona medalem jednokrotnie.

Medal Unii Lubelskiej


Medal 700-lecia Miasta Lublin (okolicznościowy)

Wyjątkowy medal przyznawany przez Prezydenta Miasta Lublin z okazji Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina. Honorowe wyróżnienie nadawane osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta. Medal zaprojektowany został przez artystkę Jolantę Słomianowską, o kształcie kwadratu o boku 70 mm grubości 4-5 mm, dwustronnie tłoczony, galwanicznie posrebrzany i oksydowany. Personalizowany grawerem. Medal okolicznościowy, przyznawany w latach 2017-2019.

Dana osoba, organizacja lub instytucja może zostać nagrodzona medalem jednokrotnie.

Medal 700-lecia Miasta Lublin


Medal "Zasłużony dla Miasta Lublin"

Honorowe wyróżnienie przyznawane osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Lublina. Medal zaprojektowany przez artystkę Jolantę Słomianowską, o średnicy 35 mm, na wstędze w barwach flagi Miasta Lublin, dwustronnie tłoczony, galwanicznie posrebrzany i oksydowany. Może być wręczany w ramie, etui lub wpinany np. do klapy marynarki. Jest to obecnie obok medalu Unii Lubelskiej najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin. Medal przyznawany jest od 2019 roku.

Dana osoba, organizacja lub instytucja może zostać nagrodzona medalem jednokrotnie.

medal Zasłużony dla Miasta Lublin


Medal "Lublin Bohaterom"

Wyróżnienie przyznawane osobom i instytucjom, które swoją patriotyczną bądź charytatywną działalnością oraz postawą społeczną, w sposób szczególny przysłużyły się Miastu Lublin i jego Mieszkańcom.
Medal zaprojektowany przez artystkę Jolantę Słomianowską, o średnicy 70 mm, dwustronnie tłoczony, galwanicznie posrebrzany i oksydowany, personalizowany grawerem.
Medal przyznawany od 2020 roku.

Dana osoba, organizacja lub instytucja może zostać nagrodzona medalem jednokrotnie.

zdjęcie medalu "Lublin Bohaterom"


Grawerton Prezydenta Miasta Lublin

Przyznawany z inicjatywy Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu zasług dla Miasta poszczególnych osób, instytucji, organizacji. Zazwyczaj jest wyróżnieniem okolicznościowym, przyznawanym z okazji święta organizacji, jubileuszu lub innego ważnego wydarzenia. Z inicjatywą o przyznanie grawerownu może wystąpić każdy mieszkaniec, organizacja lub instytucja. 

Dana osoba, organizacja lub instytucja może otrzymać grawerton wielokrotnie.

Grawerton Prezydenta Miasta Lublin


List Gratulacyjny

Wręczany z inicjatywy Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu osiagnięć poszczególnych osób, instytucji, organizacji.

Dana osoba, organizacja lub instytucja może otrzymać list gratulacyjny wielokrotnie.

List Prezydenta Miasta Lublin


Dyplom Prezydenta Miasta Lublin

Wyróżnienie wprowadzone w ostatnich latach, wręczane przez Prezydenta Miasta Lublin instytucjom i osobom w podziękowaniu za pracę i zaangażowanie na rzecz Miasta.

Dana osoba, organizacja lub instytucja może otrzymać Dyplom Prezydenta Miasta Lublin wielokrotnie.

Dyplom Prezydenta Miasta Lublin


Do pobrania