W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Honorowe Wyróżnienia Prezydenta

Medale 700-lecia Miasta Lublin oraz Unii Lubelskiej

  • Medal Prezydenta Miasta Lublin
  • Medal Unii Lubelskiej
  • Grawerton
  • List Gratulacyjny
  • Dyplom
  • Medal 700-lecia Miasta Lublin (okolicznościowy)

Ogólne informacje o medalach i wyróżnieniach Prezydenta Miasta Lublin

Medale i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Lublin z własnej inicjatywy lub na wniosek. Wniosek może złożyć każda osoba, organizacja lub instytucja. Nie jest wymagany specjalny formularz. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem medalu lub wyróżnienia. Decyzję każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Lublin.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane osobowe kandydata (imię i nazwisko lub nazwę)
  • uzasadnienie zawierające informacje o szczególnych osiągnięciach kandydata
  • podpis wnioskodawcy lub osoby (osób) reprezentujących organizację lub instytucję, która składa wniosek.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą ochrony danych osobowych:

Administratorem danych podawanych we wniosku o przyznanie medali i wyróżnień jest Prezydent Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. Dane są przetwarzane w celu przyznania medali i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Lublin i będą przetwarzane przez okres rozpatrywania wniosku. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin znajduje się na stronie: lub pisemnie na adres Administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że do rozpatrzenia wniosku niezbędne jest podanie imienia i nazwiska lub nazwy kandydata oraz imienia, nazwiska i danych kontaktowych wnioskodawcy lub osoby reprezentującej organizację lub instytucję, która składa wniosek.


Medal Prezydenta Miasta Lublin

Ideą nagrody jest wyróżnienie instytucji, organizacji i osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem społecznym służą Lublinowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promocji miasta. Mogą to być osiągnięcia w zakresie: kultury, sztuki, nauki, edukacji, sportu, promocji zdrowia czy przedsiębiorczości.

Dana osoba, organizacja lub instytucja może zostać nagrodzona medalem jednokrotnie.

Medal Prezydenta Miasta Lublin


Medal Unii Lubelskiej

Medal Unii Lubelskiej został ustanowiony przez Prezydenta Lublina w 1999 roku podczas uroczystych obchodów 430-lecia Unii Lubelskiej. Jest przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina. Jest to obok Medalu 700-lecia Miasta Lublin najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta.

Dana osoba, organizacja lub instytucja może zostać nagrodzona medalem jednokrotnie.

Medal Unii Lubelskiej


Grawerton Prezydenta Miasta Lublin

Przyznawany z inicjatywy Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu zasług dla Miasta poszczególnych osób, instytucji, organizacji. Zazwyczaj jest wyróżnieniem okolicznościowym, przyznawanym z okazji święta organizacji, jubileuszu lub innego ważnego wydarzenia. Z inicjatywą o przyznanie grawerownu może wystąpić każdy mieszkaniec, organizacja lub instytucja. 

Dana osoba, organizacja lub instytucja może otrzymać grawerton wielokrotnie.

Grawerton Prezydenta Miasta Lublin

 


List Gratulacyjny

Wręczany z inicjatywy Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu osiagnięć poszczególnych osób, instytucji, organizacji.

Dana osoba, organizacja lub instytucja może otrzymać list gratulacyjny wielokrotnie.

List Prezydenta Miasta Lublin


Dyplom Prezydenta Miasta Lublin

Wyróżnienie wprowadzone w ostatnich latach, wręczane przez Prezydenta Miasta Lublin instytucjom i osobom w podziękowaniu za pracę i zaangażowanie na rzecz Miasta.

Dana osoba, organizacja lub instytucja może otrzymać Dyplom Prezydenta Miasta Lublin wielokrotnie.

Dyplom Prezydenta Miasta Lublin


Medal 700-lecia Miasta Lublin (okolicznościowy)

Wyjątkowy medal przyznawany przez Prezydenta Miasta Lublin z okazji Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina. Honorowe wyróżnienie nadawane osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta. Medal zaprojektowany został przez artystkę Jolantę Słomianowską, o kształcie kwadratu o boku 70 mm grubości 4-5 mm, dwustronnie tłoczony, galwanicznie posrebrzany i oksydowany. Personalizowany grawerem. Jest to obok medalu Unii Lubelskiej najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin. Medal jest okolicznościowy, przyznawany w latach 2017-2018.

Dana osoba, organizacja lub instytucja może zostać nagrodzona medalem jednokrotnie.

Medal 700-lecia Miasta Lublin