W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Skarbnik

Irena Szumlak

Irena Szumlak
Skarbnik Miasta Lublin

e-mail:
telefon: 81 466 1300
adres: ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin

Irena Szumlak powołana na stanowisko Skarbnika Miasta Uchwałą Rady Miejskiej w Lublinie w dniu 20 grudnia 1990 roku. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych.

Od ponad 30 lat związana z pracą w finansach publicznych w administracji rządowej i samorządowej.

Uczestniczy w pracach Komisji ds. Finansów Publicznych Unii Metropolii Polskich. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu Miasta Lublin.

Do zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:

  • kontrasygnata wszystkich czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
  • organizacja i nadzór nad bieżącą obsługą finansową Miasta;
  • uczestnictwo w tworzeniu programów rozwoju Miasta w zakresie ich finansowania;
  • koordynacja i nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Miasta, sporządzaniem sprawozdań finansowych i budżetowych oraz nad opracowywaniem wieloletniej prognozy finansowej;
  • organizacja i nadzór nad księgowością budżetową i gospodarką finansową;
  • nadzór nad realizacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Miasta;
  • nadzór nad procesem obiegu dowodów księgowych;
  • nadzór nad sprawami dotyczącymi podatków i opłat lokalnych.

Skarbnik Miasta kieruje Departamentem Finansów.

Uchwała nr IX/73/90 Rady Miejskiej w Lublinie z 20 grudnia 1990 r. w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Miasta