W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Podsumowanie 1. roku III kadencji

Podsumowanie 1. roku III kadencji

Jaki będzie Lublin za 5 lat? Prezydent Krzysztof Żuk wskazał 4 obszary rozwoju do 2023 roku – Miasta jako metropolii, zielonego i ekologicznego, z dobrą pracą i nowoczesną gospodarką oraz dla wszystkich Mieszkańców. Prezydent podsumował pierwszy rok kadencji wskazując skuteczną kontynuację budowy strategicznych dróg, realizację i przygotowanie priorytetowych inwestycji (Dworca Metropolitalnego, Parku Ludowego, stadionu żużlowego), a także rozwój transportu miejskiego, zielonych projektów w dzielnicach oraz działań dla różnych grup społecznych.

METROPOLIA LUBLIN

Za nami obchody jubileuszu 450-lecia zawarcia Unii Polsko-Litewskiej, które świętowaliśmy pod hasłem „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Całoroczny program obchodów obfitował w działania naukowe i edukacyjne, projekty historyczno-kulturalne i tematyczne odsłony miejskich festiwali. W przestrzeni Lublina odbywały się liczne inscenizacje historyczne oraz happeningi nawiązujące do wydarzeń sprzed wieków i zapraszające mieszkańców do wspólnego świętowania. 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej obchodziliśmy podczas Święta Dwóch Unii, a jednym z kluczowych wydarzeń roku jubileuszowego był Kongres Dwóch Unii – spotkanie historyków i intelektualistów, biorących udział w kształtowaniu obrazu współczesnej Europy.

Kluczowe inwestycje

Pomimo uszczuplenia dochodów budżetu Miasta, wciąż udaje nam się utrzymać wieloletnie wysokie tempo rozwoju inwestycyjnego. Tego oczekują ode mnie Mieszkańcy, a Lublin wciąż się zmienia. W tym roku udało nam się zakończyć kluczowe dla miasta węzły drogowe, takie jak przedłużenie ul. Krańcowej, przebudowę ronda Lubelskiego Lipca ’80, przebudowy ul. Abramowickiej, Choiny czy Grygowej. Przygotowujemy do realizacji priorytetowe dla miasta i regionu inwestycje, takie jak Dworzec Metropolitalny czy stadion żużlowy, część projektów jest w trakcie realizacji np. Park Ludowy. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizujemy duże projekty transportowe z tak zwanym Lubelskim Obszarem Funkcjonalnym (LOF), w skład którego wchodzi 16 gmin sąsiadujących z Lublinem. Lublin to centrum elektromobilności, już teraz spełniamy wymagany najwyższy 25% próg udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów, a w 2021 roku będzie to ponad 50%, co stawia nas w czołówce polskich miast – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt budowy Dworca Metropolitalnego jest na końcowym etapie przygotowania do realizacji, trwa pozyskiwanie pozwoleń na budowę (Miasto dysponuje decyzją środowiskową, gotowe są projekty wykonawcze) i decyzji tzw. ZRiD na cały zakres inwestycji. Po ich otrzymaniu Miasto złoży wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich, rozpocznie się także procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Zakończyła się inwestycja rozbudowy terminala PLL. Po oddaniu budynku do użytkowania w maju 2019 r. jego przepustowość zwiększyła się do ok. 2 mln pasażerów rocznie. Koszt inwestycji sięgnął 10 mln zł. Miasto zleciło opracowanie projektu koncepcyjnego budowy stadionu żużlowego wraz z szacunkiem kosztów. Koncepcja ma być gotowa pod koniec 2019 r., a raport oddziaływania na środowisko i program funkcjonalno-użytkowy do połowy 2020 r. Miasto jest po wstępnych uzgodnieniach ze środowiskiem sportowym
i przyszłym operatorem (MOSiR) w sprawie rozwiązań funkcjonalnych stadionu i zagospodarowania terenu wokół, czekamy na koncepcję parkingu i na projekty koncepcyjne branżowe. W tym roku rozpoczęła się i sprawnie przebiega rewitalizacja przyrodnicza 22 ha Parku Ludowego, dzięki czemu Miasto zyska dodatkową przestrzeń zieleni i kolejny park służący rekreacji Mieszkańcom. Termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2020 r.

Dopełnienie sieci dróg

Zakończyły się ważne dla miasta przebudowy kluczowych węzłów komunikacyjnych. W latach 2014-2019 na realizację projektów w zakresie infrastruktury drogowej Miasto wydało blisko 360 mln zł, z czego 270 mln zł to środki europejskie.

Najważniejsze z zadań zakończonych w tym roku to m. in. przebudowa ronda Lubelskiego Lipca ’80, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce i odcinkami Al. Zygmuntowskich, łącznik ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską, a także bezkolizyjne skrzyżowanie z bocznicą kolejową, budowa skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz z ul. Krochmalną. Ważną dla Miasta była rozbudowa ul. Abramowickiej na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta, a także w ul. Choiny wraz z trakcją na Czechów i węzłem komunikacyjnym oraz pierwszym parkingiem P&R. Ogłoszono już przetarg na budowę trzech kolejnych węzłów komunikacyjnych z parkingiem P&R. W tym roku zakończono także budowę dwujezdniowej drogi ul. Grygowej wraz z 4 wiaduktami nad terenami PKP. Ważne dla mieszkańców były budowy i przebudowy dróg w dzielnicach: przebudowa ul. Balladyny, ul. Firlejowskiej, ul. Halickiego i ul. Barcickiego, budowa ul. Kaskadowej, ul. Kasztanowej, budowa ul. Boya-Żeleńskiego, przebudowa ul. Kalinowszczyzna, przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem, rozbudowa ul. Pana Tadeusza, budowa ul. Chabrowej i ul. Rozmarynowej.

Centrum elektromobilności

Lublin obecnie spełnia najwyższy 25% próg udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów przewidziany w ustawie o elektromobilności. W 2021 r., po realizacji projektów unijnych, w taborze lubelskiej komunikacji miejskiej będzie 70 autobusów elektrycznych i 150 trolejbusów, a wskaźnik ten osiągnie poziom ponad 50% całego taboru pojazdów komunikacji miejskiej. W latach 2014-2020, na realizację projektów w zakresie transportu Miasto wyda blisko 1 mld zł, z czego 700 mln zł to środki europejskie. W ramach bieżącej perspektywy finansowej UE Miasto kupiło 35 nowych pojazdów komunikacji miejskiej. W sumie zakupionych będzie 85 pojazdów nowoczesnego taboru (30 trolejbusów, 23 autobusy i 32 autobusy elektryczne wraz z ładowarkami). Dostawy autobusów elektrycznych oraz trolejbusów stawiają Lublin w pierwszym rzędzie miast, będących liderami elektromobilności.

W ramach projektów transportowych miasto zrealizuje m. in. 9 zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz 6 zespołów przystanków. Do tej pory węzły wraz z parkingiem P&R powstały przy ul. Abramowickiej oraz przy ul. Choiny. Do końca 2021 r. w Lublinie powstaną kolejne 3 parkingi typu Park&Ride. Rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie nowego systemu biletu elektronicznego. Oddano do użytkowania nowe odcinki trakcji trolejbusowej (obecnie jest 70 km trakcji) i buspasy o długości ok. 7 km na ulicach: Grygowej, Droga Męczenników Majdanka, Fabryczna i Lubelskiego Lipca ’80.

Na terenie miasta działa 20 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Punkty są rozmieszczone w 9 stacjach ładowania. W 2019 r. zostały oddane do użytku 3 ogólnodostępne stacje normalnego ładowania z 6 punktami ładowania zlokalizowane przy lubelskich ośrodkach sportowych, tj. przy Hali Globus, Aqua Lublin oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Łabędzia. Funkcjonują także 3 stacje szybkiego ładowania przy centrach handlowych. W planach jest budowa kolejnych.

ZIELONE I EKOLOGICZNE MIASTO

– Ten rok pokazał jak ważne dla Mieszkańców są małe tereny zielone, chociażby cieszące się ogromną popularnością łąki kwietne. Zielone i ekologiczne miasto to podstawa dobrej jakości życia, dlatego stanowi dla mnie jeden z ważniejszych obszarów rozwoju Miasta. Potwierdził to nabór wniosków do Zielonego Budżetu, gdzie pomysłodawcy zgłosili rekordową liczbę 145 projektów zielonych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Mimo tego, że Zalew Zemborzycki nie jest już własnością Miasta, a Wód Polskich, rewitalizacja zbiornika i terenów wokół Bystrzycy dalej pozostanie ważna dla Miasta. Miasto wyremontowało prawą zaporę Zalewu Zemborzyckiego, powstała też nowa przepompownia wody. Jednym z elementów rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy są trwające prace w Parku Ludowym. Kolejnym rewitalizowanym terenem będą okolice ul. Romera i Janowskiej – do końca roku będzie gotowa koncepcja Parku Nadrzecznego, która powstała po konsultacjach z mieszkańcami. Park naturalistyczny powstanie na Górkach Czechowskich. Miasto podpisało z właścicielem terenu umowę, dzięki której Miasto staje się właścicielem gruntów, na których inwestor do 2021 r. stworzy park ze ścieżkami i terenami rekreacyjnymi dla mieszkańców. Opracowany został projekt budowlany oraz projekt wykonawczy zagospodarowania Błoni pod Zamkiem. Trwa procedura uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na realizację robót oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zielono w dzielnicach

Do końca roku zakończy się rozbudowa Parku Jana Pawła II – w kierunku ul. Poznańskiej, a także po stronie os. Górki. W 2019 r. powstały 2 ogrody kieszonkowe przy ul. Kunickiego, w trakcie realizacji są tereny zielone przy ul. Dulęby, Lwowskiej i Glinianej. Wykonano łąki kwietne na większych obszarach m. in. przy ul. Głębokiej, ul. Nałęczowskiej, al. Unii Lubelskiej na rondzie Mokrskiego, w parku Rury, nad Zalewem Zembrzyckim. Działania będą kontynuowane w następnych latach. Zakończyła się rewitalizacja gleby i systemu korzeniowego drzew w pasach drogowych ulic Zamojskiej, Strażackiej, Wyszyńskiego, Curie-Skłodowskiej, Kołłątaja. Na ul. Zamojskiej poszerzono misy przy drzewach i wykonano nasadzenia z krzewów. Działania te mają na celu poprawę warunków życia drzew w Śródmieściu. Osadzono roślinami ozdobnymi rondo im. Dmowskiego. Do końca roku zakończą się nasadzenia w pasach drogowych, m. in. przy Dębie 700-lecia przy ul. Muzycznej, ul. Zygmunta Augusta, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. K. Jagiellończyka, ul. Kapucyńskiej, ul. Mełgiewskiej – Zielona Blokada, ul. Jana Pawła II, Placu Rybnym, ul. Zelwerowicza, ul. Solidarności, ul. Sikorskiego, ul. Poligonowej/Willowej, ul. Bydgoskiej, ul. Nałęczowskiej, ul. Muzycznej oraz pomiędzy ul. Wesołą i ul. Bernardyńską. Do końca roku planowane są nasadzenia roślin przy ul. Biedronki, ul. Szwoleżerów i ul. Juranda.

Opracowano dokumentację projektową Parku Bluszczowa, trwa procedura uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Podobny etap prac dotyczy zagospodarowania wąwozu na Czechowie przy al. Kompozytorów Polskich. Trwa procedura uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Przygotowano koncepcje zagospodarowania zielenią skwerów przy ul. Firlejowskiej, Radzyńskiej, Misjonarskiej, Grodzkiej. Na podstawie powyższych koncepcji powstaną projekty wykonawcze. Przygotowano projekty budowlane i wykonawcze lasku na Porębie oraz lasku na Sławinie. Ten ostatni jest w trakcie pozyskiwania pozwolenia na budowę.

Ekologiczne miasto

Miasto wdraża ustalenia panelu obywatelskiego dotyczące walki ze smogiem. Co najmniej 1 mln zł rocznie ma trafić na wymianę pieców, co w ciągu 5 lat pozwoli na wymianę ok. 1000 pieców. W ramach dotacji PONE w tym roku Miasto podpisało już 141 umów na kwotę blisko 1 mln zł (997 tys.), z czego blisko 800 tys. jest już rozliczone. Mieszkańcy odczytują już bieżące dane o jakości powietrza na 60 wyświetlaczach przy przystankach komunikacji miejskiej. Ruszyła kampania edukacyjna: Miasto to też Twój dom – Masz wpływ na dobrą atmosferę, promującą działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez zachęcanie mieszkańców do proekologicznych zachowań i korzystania z ekologicznej oferty Lublina m. in.: ekologiczny transport publiczny, ciepło systemowe, wymiana pieców z dofinansowaniem Miasta Lublin.

PRACA I NOWOCZESNA GOSPODARKA

– Lublin wciąż jest na ścieżce stabilnego rozwoju gospodarczego. Firmy, które w tym roku pojawiły się w Lublinie, zapowiedziały powstanie około 700 nowych miejsc pracy. To potwierdza, że wciąż jesteśmy na liście miast atrakcyjnych do inwestowania. Powiększamy powierzchnie produkcyjno-magazynową, a także powierzchnie biurową na potrzeby sektora nowoczesnych usługmówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Nowe miejsca pracy

W 2019 r. w Lublinie pojawili się nowi inwestorzy – 3 w sektorze produkcyjnym: Borg Automotive, Turck, Data Modul, a także 10 w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu: Predica, Pakke.dk, Onwelo, Castille Resources, Lingaro, Venture Devs, Capgemini, Cheepro, PwC. Przedsiębiorstwa zadeklarowały utworzenie ponad 700 nowych miejsc pracy. W realizacji jest nowa inwestycja w postaci kolejnego parku produkcyjno-magazynowego o pow. 80 tys. m2 przy zbiegu
ul. Mełgiewskiej i ul. Tyszowieckiej w Lublinie. Inwestycja to kolejne miejsca pracy oraz aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej fabryce samochodów ciężarowych. Kolejna powierzchnia parku produkcyjno-magazynowego (ok. 50 tys. m2) powstanie u zbiegu ul. Kasprowicza i ul. Zadębie. Działania te mają powiększyć ponad dwukrotnie obecną powierzchnię produkcyjno-magazynową z blisko 200 do 400 tys. m2.

W dalszym ciągu rozwija się Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej, swoje zakłady otworzyły w niej 4 nowe firmy: Cewar, Elpes, Gorbi oraz Lift Service. W tym samym czasie Aliplast zakończył budowę nowego zakładu produkcyjnego o powierzchni 6 tys. m2 oraz uruchomił nową linię produkcyjną, a MLP Lublin ukończył rozbudowę parku produkcyjno-logistycznego przy ul. Plewińskiego. Natomiast w październiku Crop’s NV, właściciel firmy Agram, zapowiedziałnowe inwestycje w zakładzie na Zadębiu oraz zwiększenie zatrudnienia.

Ostatni rok to także czas intensywnego rozwoju sektora nowoczesnych usług, zanotowano wzrost dostępności wysokiej klasy powierzchni biurowej. Lublin uplasował się na 7. miejscu wśród rynków regionalnym z 15-procentowym wzrostem podaży i powierzchnią biurową przekraczającą 200 m2. Powstają kolejne tego typu obiekty – przy ul. Wojciechowskiej oraz al. Kraśnickiej, dzięki którym podaż nowoczesnej powierzchni biurowej zwiększy się o kolejne 22 tys. m2.

Wspieranie przedsiębiorczości

Miasto podejmuje działania tworzące Lubelską Dzielnicę Kreatywną. Przy ul. Lubartowskiej i ulicach do niej przyległych rozwijają się tzw. przemysły kreatywne, a także rzemiosło. Miasto prowadzi szkolenia oraz współpracuje z przedsiębiorcami w ramach projektu „Kreatywne przemiany”, dzięki któremu wybrani przedsiębiorcy otrzymują wsparcie w zakresie doradztwa biznesowego i wizualnej metamorfozy lokalu (36 punktów). Miasto finansuje też przestrzeń coworkingową „Ładno pracownię”.

Lublin utrzymał pozycję 4. największego ekosystemu startupowego w Polsce w badaniu fundacji „Startup Poland”. W roku 2019 Miasto na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową wydało ponad 7,3 mln zł. Na realizację projektów z udziałem środków europejskich wydano kwotę ponad 12,7 mln zł.

Obecnie w 21 zawodach mogą kształcić się lubelscy uczniowie szkół zawodowych. Wspólnie z Fundacją Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, Miasto zrealizuje projekt dostosowania kształcenia w szkołach zawodowych do wymagań pracodawców z branży przemysłowej.

Lublin aktywnie wspiera uczniów i studentów, prowadząc miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, a także wspierając laureatów i finalistów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów. Na rok akademicki 2018/19 z miejskiego programu przyznano 87 stypendiów, a łączna suma świadczeń wyniosła blisko 750 tys. zł. W ramach wsparcia laureatów i finalistów przyznano 38 stypendiów na łączną kwotę 185 tys. zł.

Ubiegły rok to kolejny sukces programu Study in Lublin – od ośmiu lat realizowanej strategii przyciągania studentów zagranicznych. W roku akademickim 2018/19 studiowało ich w Lublinie 6,3 tys., a aktualne tegoroczne dane mówią już o liczbie 7 tys. obcokrajowców studiujących na 9 lubelskich uczelniach.

MIASTO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

– Chcemy, by mieszkańcom żyło się w Lublinie dobrze, a miasto zapewniało im wysokie standardy usług. Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w dzielnicach: m. in. budowy nowych mieszkań, szkół, przedszkoli i żłobków, a także ośrodków pomocy społecznej, boisk czy bibliotek. Potrzeb jest wiele, ale staramy się realizować te najpilniejsze, takie jak budowa szkoły przy ul. Berylowej i rozbudowa szkół przy ul. Sławinkowskiej i na Felinie, rozbudowa domu pomocy „Kalina” czy biblioteki po tzw. Karczmie Słupskiej mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Infrastruktura społeczna

Miasto prowadzi działania w celu pozyskania kolejnych gruntów pod budownictwo mieszkaniowe m. in. rozwiązując problemy gruntowe, które do tej pory blokowały możliwość rozpoczęcia budowy kolejnych mieszkań. TBS „Nowy Dom” jest w trakcie budowy 84 mieszkań przy ul. Składowej.

Trwa realizacja najważniejszej dla Miasta szkoły przy ul. Berylowej. Placówka dla 800 dzieci i 200 przedszkolaków zabezpieczy potrzeby w tej dzielnicy już od przyszłego roku. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na nowy segment dydaktyczny oraz rozbudowę kuchni i stołówki w szkole na Felinie. Jest już pozwolenie na budowę nowego segmentu szkoły na Sławinie, w którym powstanie przedszkole. Do realizacji czeka koncepcja szkoły przy ul. Majerankowej na Ponikwodzie. W budynku będzie miejsce dla żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej z salą gimnastyczną oraz domu kultury. Inwestycja rozpocznie się po zakończeniu budowy szkoły przy ul. Berylowej. Trwa kompleksowy remont Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Vetterów, a także termomodernizacje szkół. Na pozwolenie na budowę czeka budowa dwóch boisk przy ul. Baśniowej, kończy się realizacja inwestycji sportowej przy ul. Szczecińskiej.

Miasto wspiera Mieszkańców

Działa nowy punkt konsultacyjno-doradczy MOPR-u, dzięki któremu osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogą uzyskać bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne. Ośrodek, wspólnie z Caritas Archidiecezji Lubelskiej, realizuje projekt wspierania rodziny dla 160 osób. Powstanie też 20 nowych miejsc w placówce wsparcia dziennego.

Miasto rozwija ofertę dla seniorów. Powstało 8 nowych klubów seniora (6 przy DPS, 2 kluby przy Zespole Ośrodków Wsparcia). Od tego roku seniorzy korzystają już z bezpłatnej komunikacji miejskiej dostępnej dla osób powyżej 65 roku życia. W ramach pilotażowego programu Zespołu Ośrodków Wsparcia 400 seniorów otrzymało opaski z systemem całodobowej teleopieki. Miasto wydało już 18 tys. Lubelskich Kart Seniora ze zniżkami dla uczestników programu.

W 2019 r. na terenie Miasta powstało blisko 600 nowych miejsc opieki nad dziećmi w 14 niepublicznych żłobkach oraz klubach dziecięcych. Na terenie Lublina działa 68 podmiotów:  9 publicznych z 1209 miejscami i 59 podmiotów niepublicznych z 1699 miejscami. Trwają przygotowania do budowy Ośrodka Całodobowego Wsparcia Aktywności i Samodzielności Osób z Niepełnosprawnością, którego realizacja jest planowana w ramach nowej perspektywy finansowej UE. We współpracy z jednym z lubelskich szpitali powstanie Centrum Wczesnej Interwencji i Rozwoju Dziecka.

Mieszkańcy Lublina są bardzo aktywni społecznie, wykazują zaangażowaną postawę obywatelską i chętnie korzystają z różnorodnych narzędzi partycypacji. Stałym zainteresowaniem cieszy się Budżet Obywatelski, w ramach którego na 2020 rok zgłoszono 214 projektów. Jest to powtórzenie wyniku ponad 200 pomysłów z ubiegłego roku. W Lublinie, po raz pierwszy w Polsce, wprowadzono narzędzie współdecydowania o mieście w postaci Zielonego Budżetu. W tym roku mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę 145 pomysłów na zagospodarowanie zieleni. W 2019 roku do realizacji trafiło 26 zielonych projektów. Każdego roku ogłaszanych jest kilkanaście różnorodnych form konsultacji społecznych. W 2019 roku, do chwili obecnej, ogłoszonych zostało 13 procesów o charakterze partycypacyjnym, w tym jeden z najważniejszych dla miasta, związany z pracami nad nową Strategią Rozwoju Lublina do 2030 roku. Tylko do końca 2019 roku odbędzie się kilkadziesiąt spotkań i warsztatów tematycznych z Mieszkańcami dotyczących przyszłości Lublina. W 2019 roku powstała Komisja Dialogu Obywatelskiego – nowe ciało doradcze Prezydenta Miasta, mające charakter opiniodawczy i inicjatywny, którego prace odbywają się w komisjach działających w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Miasto realizuje pilotażowy program opieki wytchnieniowej. Nowe miejsca powstały w Ośrodku Wsparcia Beniamin przy ul. Zbożowej. Od tego roku funkcjonują kolejne dwa mieszkania wspomagane przeznaczone dla 6 osób z niepełnosprawnością. DPS uruchomił w 2019 r. przy ul. Kosmonautów bezpłatną wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Pod koniec listopada rozpocznie działalność nowy ośrodek wsparcia o charakterze rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna, posiadający dwa domy po 8 miejsc całodobowego pobytu dla osób starszych i po 10 miejsc pobytu dziennego każdy. Pod koniec roku zakończy się rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina, przeznaczonego dla osób z zaburzeniami pamięci, chorobą Alzheimera i schorzeniami pokrewnymi. Powstanie tam kolejne 30 miejsc w dziennym ośrodku wsparcia dla tej grupy potrzebujących. Utworzonych zostanie także 30 miejsc całodobowego pobytu czasowego, jako forma wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych.

Przy ul. Głowackiego powstają  24 miejsca stałego pobytu dla osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną w charakterze mieszkań wspomaganych. Powstanie też Dzienne Centrum Aktywności przeznaczone dla 26 osób niepełnosprawnych intelektualnie, mieszkających zarówno w różnych placówkach, jak i w środowisku rodzinnym. Planowane uruchomienie, z uwagi na opóźnienie spowodowane pożarem – w II połowie 2020 r.

Miasto realizuje program likwidacji barier architektonicznych dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu. W 2019 roku zlikwidowanych będzie łącznie 56 barier architektonicznych. W planach jest budowa placówki zapewniającej wsparcie dla osób niepełnosprawnych przy ul. Głównej – obecnie przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania.

Miasto złożyło aplikację do programu ministerialnego o środki na 2020 r. na objęcie usługą asystenta osobistego kolejnych osób (wnioskowana kwota ponad 1 mln zł pozwoliłaby objąć wsparciem kolejnych około 100 osób w wymiarze do 30 godz. usług miesięcznie).

Po bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która już w Lublinie obowiązuje, Miasto wprowadzi bezpłatne miejskie żłobki dla dzieci z niepełnosprawnością, trwają prace nad zwolnieniem z opłat za baseny tej grupy.

Do pobrania