W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Podsumowanie 4. roku III kadencji

Podsumowanie 4. roku III kadencji

Prezydent Krzysztof Żuk podsumował czwarty rok trwającej kadencji we wszystkich obszarach życia miasta. Lublin musiał przede wszystkim sprostać nieoczekiwanym wyzwaniom związanym z wybuchem wojny w Ukrainie oraz trudnej sytuacji polskiej gospodarki w kontekście inflacji, podwyżek cen i rosnącego ubytku w dochodach samorządu z powodu zmian w systemie podatkowym. Mimo tych przeciwności, Miasto utrzymało jakość usług świadczonych dla mieszkańców oraz rozwija procesy partycypacyjne, zapraszając lublinian do współtworzenia strategii rozwoju dla każdej z 27 dzielnic.

– Miniony rok zdominowała przede wszystkim wojna w Ukrainie. Przyszło nam zdać kolejny egzamin, tym razem z człowieczeństwa. Dziękuję mieszkańcom za okazaną pomoc naszym wschodnim sąsiadom, którzy znaleźli schronienie w Lublinie. To był trudny rok również pod kątem kondycji finansowej samorządów. Udało nam się jednak utrzymać przyjęty od lat kierunek zmian i zrealizować zaplanowane inwestycje. Oprócz licznych zadań infrastrukturalnych dokładamy wszelkich starań, by Lublin był coraz bardziej zielony. Co ważne, we wszystkie aktywności angażujemy mieszkańców, z którymi chcemy wspólnie budować Lublin przyszłości i którzy są odbiorcami naszych działań. W 2022 r. uchwaliliśmy wypracowaną z mieszkańcami i mieszkankami nową strategię rozwoju Miasta do 2030 r. Wspólnie stworzymy także „Plany dla Dzielnic”. 12 miesięcy temu rozpoczęliśmy pierwsze spotkania, które pokazują najpilniejsze potrzeby w mieście. Teraz będziemy kontynuować spacery i warsztaty – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W kulminacyjnym momencie, blisko co piąty mieszkaniec Lublina był obywatelem Ukrainy, a oferowana uchodźcom pomoc musiała objąć wszystkie obszary życia. W początkowej fazie wojny niezbędne było zapewnienie bezpiecznego schronienia, wyżywienia, dostępu do opieki zdrowotnej i zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalnych. Nie byłoby to możliwe bez współpracy i zaangażowania organizacji społecznych, wolontariuszy i Miasta, szczególnie
w ramach Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie. Lubelski model zarządzania tą sytuacją kryzysową jest unikalny w skali kraju. Aktualnie kluczowe jest podejmowanie działań długofalowych związanych z dalszą integracją obywateli Ukrainy poprzez naukę języka, doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy, ale także organizację wspólnych wydarzeń. Z myślą o młodych mieszkańcach miasta z Polski i z Ukrainy utworzono Spilno Lublin, czyli miejsce wsparcia i integracji dla dzieci i młodzieży. Zadania pomocowe na rzecz Ukrainy koordynują m.in. pełnomocnicy powołani przez Prezydent Miasta Lublin: ds. pomocy obywatelom Ukrainy i włączania poprzez kulturę.

Obok nieoczekiwanych wyzwań i zadań dodatkowo zleconych przez rząd, z jakimi Miasto musiało się zmierzyć, realizowano strategię zapewniającą stabilny rozwój. Od kilku lat pierwsze miejsce na liście wydatków zajmują przedszkola i szkoły. Miasto w 2022 r. przeznaczy ponad 821 mln zł na funkcjonowanie jednostek oświaty. Nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 60 mln zł, zaś ponad 4,5 mln zł remonty w szkołach i przedszkolach.

Drogowe wydatki inwestycyjne w 2022 roku wyniosły blisko 100 mln zł. Miasto realizowało kluczowe projekty drogowe poprawiające komunikację między dzielnicami, jak i te o znaczeniu metropolitalnym. Realizowana budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową okolicznych ulic, jest projektem kluczowym w skali Lublina i całego regionu, który spójną klamrą zepnie wszystkie projekty transportowe i drogowe realizowane dotychczas przez Miasto. Na remonty dróg i chodników we wszystkich dzielnicach Miasto przeznacza ponad 1 mln zł więcej niż w 2021 roku. Plany roczne w tym zakresie objęły wydatki w wysokości blisko 8 mln zł. Miasto buduje również nowe placówki kulturalne, społeczne oraz obiekty sportowe. Bilans zrealizowanych inwestycji w zakresie infrastruktury miejskiej i drogowej to blisko 300 mln zł.

Lublin inwestuje także w nowe przestrzenie miejskie, tworząc zielone i przyjazne tereny rekreacyjne. W ostatnim roku nasadzono około 1,2 tys. drzew i ponad 3 tys. krzewów, dodatkowo inwestycje w ramach „Zielonego Budżetu” objęły realizację 14 nowych skwerów. Aktualniew utrzymaniu Miasta znajduje się ponad 130 placów zabaw i siłowni plenerowych w 84 lokalizacjach. Przygotowywane są kolejne miejsca uzupełniające ofertę miejską w tym zakresie.

Lublin od lat stawia na rozwój dzielnic, wyposażając je sukcesywnie w biblioteki, ośrodki kultury, obiekty rekreacyjne czy szkoły. Wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami i liderami opinii analizuje każdą z dzielnic, by określić plany dalszego ich rozwoju w ramach realizowanego od roku „Planu dla Dzielnic”. Do tej pory wykonano naprawy i usprawnienia za blisko 1 mln zł. Nowy projekt partycypacyjny wprowadzono w 2022 roku, uzupełniając dotychczasowe działania w ramach Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu i Inicjatywy Lokalnej.

Lublin przygotowuje się również do obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Powstają przyjazne przestrzenie dla młodych, takie jak Hej! przy ul. Peowiaków 11 czy Miejscówka w Skende. Otwarto również Centrum Pomocy Dzieciom – specjalistyczną placówkę wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

Ważnym elementem polityki społecznej Miasta jest program „Rodzina Trzy Plus”, który w tym roku obchodził jubileusz 10-lecia. Z jego oferty korzysta już ponad 20 tys. członków dużych rodzin, a prowadzone działania na rzecz rodzin, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami są doceniane w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Do pobrania