W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Biuro Rady Miasta

Kierownik komórki organizacyjnej: Dyrektor - Dorota Bartoszczyk
Adres:  Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Telefon: 81 466 1650, Fax: 81 466 1651
E-mail: rada_miasta@lublin.eu

Godziny pracy:

Dla pracowników Biura Rady Miasta ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 19:00, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2019 r. z późń. zm.).
W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 45/5/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2020 r. z późn. zm.

Zakres działania:

Biuro Rady Miasta realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  • obsługi techniczno-kancelaryjnej Rady, jej komisji, klubów oraz Przewodniczącego Rady;
  • przygotowywania materiałów na sesje Rady;
  • przygotowywania materiałów z posiedzeń Rady: uchwał, postanowień, wniosków i opinii oraz przekazywanie ich Prezydentowi do realizacji;
  • udzielania pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej radnym w sprawowaniu ich mandatu;
  • przygotowywania wyborów ławników do sądów powszechnych;
  • współpracy i obsługi technicznej Młodzieżowej Rady Miasta.