W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Komisje Rady Miasta Lublin

Rada Miasta powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan oraz sprawozdanie z działalności. Rada Miasta Lublin w celu kontroli działalności Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy powołuje Komisję Rewizyjną. Obecnie działa 11 komisji stałych.


Do zadań komisji należy w szczególności:

  • rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał;
  • przeprowadzanie analizy działalności poszczególnych działów gospodarki miejskiej, urzędu i jednostek organizacyjnych miasta;
  • wysłuchiwanie informacji Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, dyrektorów komórek organizacyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych lub upoważnionych przez nich osób;
  • rozpatrywanie spraw wniesionych.

Wszystkie informacje związane z pracami Komisji Rady Miasta Lublin, takie jak: składy osobowe komisji, porządki posiedzeń komisji, protokoły z posiedzeń komisji, plany pracy i sprawozdania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/ix-kadencja/komisje/