W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Nowe Rady Dzielnic
06.03.202311:05

Mieszkańcy wybrali nowych przedstawicieli do Rad Dzielnic. Frekwencja we wczorajszych (5 marca) wyborach wyniosła 5,87% w skali miasta. Najwyższą odnotowano w dzielnicy Szerokie, najniższą na Kalinowszczyźnie. 

– Gratuluję nowo wybranym członkom Rad Dzielnic i wierzę, że przed nami czas owocnej współpracy w interesie miasta. Wspólnie z nowymi przedstawicielami Rad chcemy kontynuować Plan dla Dzielnic, który umożliwia spojrzenie na każdy z 27 obszarów miasta jednostkowo. Rady Dzielnic są bardzo ważnym elementem udziału mieszkańców w zarządzaniu Lublinem. To one decydują o wydatkowaniu części środków budżetu miasta, tym samym o prowadzonych remontach ulic, chodników czy jakości zieleni – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Niedzielne wybory przebiegły spokojnie, nie odnotowano istotnych incydentów, które mogłyby zakłócić ich przebieg. Lokale wyborcze zamknięto zgodnie z planem o godzinie 20.00. Wyniki ustalono dla 25 dzielnic. W dwóch dzielnicach – Ponikwoda i Śródmieście – zostaną przeprowadzone losowania (dzisiaj, 6 marca). Tutaj po dwóch kandydatów otrzymało taki sam wynik, od którego zależy uzyskanie ostatniego mandatu.

W 32 obwodach głosowań nie przeprowadzono z powodu zgłoszenia się kandydatów w liczbie nie większej od liczby mandatów. Głosowań nie było w 3 z 27 dzielnic (Głusk, Stare Miasto i Za Cukrownią). Wówczas zgłoszeni kandydaci stali się bez głosowania wybranymi członkami rad dzielnic. Szczegółowe informacje o wynikach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce poświęconej wyborom do Rad Dzielnic.

Wręczanie zaświadczeń o wyborze nowym członkom odbędzie się 14 i 15 marca. Na pierwszych posiedzenia rad członkowie złożą ślubowanie i wtedy obejmą mandaty, by pełnić nowe funkcje.

Na terenie Lublina funkcjonuje 27 dzielnic, które powstawały z inicjatywy mieszkańców na przestrzeni kilkunastu lat. Dzielnica jest jednostką pomocniczą miasta, kreuje i podejmuje inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących potrzeb zbiorowych mieszkańców. Rada Dzielnicy decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy celowej – specjalnie utworzonej w budżecie miasta na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze – w wysokości 170 tys. zł na każdą z dzielnic (łącznie ponad 4,5 mln zł). To środki przeznaczane są głównie na drobne prace remontowo-modernizacyjne, jak: remonty dróg wewnętrznych, chodników i schodów, budowa placów zabaw, zieleńców, zagospodarowanie skwerów, remonty i modernizacja boisk i infrastruktury sportowej czy doświetlenia ulic.