W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Dziesiąta, Kośminek i Za Cukrownią

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Dziesiąta, Kośminek i Za Cukrownią
23.09.202214:34

Prezydent Miasta Lublin i jego Zastępcy ponownie spotkali się z mieszkańcami Lublina w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic”. Tematem spotkania, które odbyło się 13 czerwca, były wyzwania stojące przed dzielnicami Dziesiąta, Kośminek i Za Cukrownią.

– Rozmowy z mieszkańcami prowadzone w ramach cyklu „Plan dla Dzielnic” pozwalają określić, jakie zadania są priorytetowe dla poszczególnych części Lublina, bo to właśnie mieszkańcy i mieszkanki najlepiej wiedzą, co powinno się zmienić w ich najbliższym otoczeniu. Wnioski ze spotkań posłużą do opracowania planów dalszego rozwoju każdej dzielnicy miasta, tak, by Lublin stawał się miejscem, jeszcze bardziej przyjaznym do życia – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Mieszkańcy tej części miasta poruszali przede wszystkim kwestie dotyczące zieleni oraz budowy i remontów ulic i chodników. Padły pytania o plany rozwoju terenów zielonych i rekreacji w dzielnicy Kośminek, w tym w dolinie rzeki Czerniejówki. Poruszano również kwestię dbania o istniejącą zieleń, m.in. przy ul. Pawiej i ul. Sokolniki. Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na stan ulic w tej części miasta, m.in. ul. Tetmajera, Krętej i Kamiennej oraz wskazali lokalizacje, w których konieczna jest budowa nowych chodników, m.in. przy ul. Robotniczej, Skrzynickiej, Żelaznej, Kamiennej i Krętej. Dopytywano także o realizację przedłużenia ul. Hieronima Dekutowskiego oraz o możliwość zaplanowania nowych miejsc parkingowych w tym rejonie Lublina. Wnioskowano również o instalację nowych latarni na terenie dzielnicy Kośminek, m.in. na ul. Sokolniki, Robotniczej i Skrzynieckiej oraz o rozbudowanie sieci połączeń komunikacji miejskiej, szczególnie w rejonie ul. Długiej. Mieszkańcy poruszyli także temat odwodnienia ul. Pawiej, Żelaznej i Wspólnej. Ponadto zgłoszono potrzebę remontu sali gimnastycznej i budowy boiska w Szkole Podstawowej nr 15 oraz remontu budynku Przedszkola nr 7. Padły również pytania o możliwość utworzenia Klubu Seniora w tej części miasta oraz o termin otwarcia Skweru im. Franciszka Galery. Podczas spotkania wskazano także na problem występowania dzikich wysypisk śmieci i prywatnych działek na terenie Kośminka oraz zawnioskowano o ustawienie dodatkowych koszy na odpady wzdłuż ciągów pieszych. Ponadto mieszkanka dzielnicy Za Cukrownią dopytywała o plany dotyczące targowiska przy dworcu PKP, a Przewodnicząca Rady tej dzielnicy podniosła kwestię ul. Dzierżawnej. Na spotkaniu poruszono również zagadnienie miejskiego dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na bardziej ekologiczne systemy.

Wydarzenie odbyło się 13 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II przy ul. Energetyków 51. Spotkanie poprowadził Piotr Choroś – Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. W spotkaniu razem z Prezydentem Krzysztofem Żukiem uczestniczyli jego Zastępcy: Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych, Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju oraz Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania. Obecny był także Jarosław Pakuła – Przewodniczący Rady Miasta Lublin oraz m.in. dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i jednostek budżetowych, a także Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.

„Plan dla Dzielnic” to projekt Miasta Lublin, którego celem jest opracowanie wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami planów dalszego rozwoju dla każdej dzielnicy z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Idea projektu jest kontynuacją prac nad Strategią Lublin 2030, podczas których, mieszkańcy zgłosili ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Kolejnym etapem Projektu będą wspólne spacery z mieszkańcami w każdej dzielnicy.