W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Przedłużony termin zgłoszeń kandydatów w wyborach do Rad Dzielnic

Przedłużony termin zgłoszeń kandydatów w wyborach do Rad Dzielnic
06.02.202312:00

Do 10 lutego przedłużono termin zgłoszeń kandydatów do Rad Dzielnic Miasta Lublin w wybranych obwodach wyborczych. Dodatkowa rejestracja dotyczy tych obwodów, w których liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba wyznaczonych tam mandatów.

Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów dotyczy niżej wymienionych obwodów:

 • Obwód głosowania nr 4 w Dzielnicy Czechów Południowy,
 • Obwód głosowania nr 3 w Dzielnicy Czechów Północny,
 • Obwód głosowania nr 1 w Dzielnicy Czuby Południowe,
 • Obwód głosowania nr 3 w Dzielnicy Czuby Południowe,
 • Obwód głosowania nr 1 w Dzielnicy Czuby Północne,
 • Obwód głosowania nr 1 w Dzielnicy Dziesiąta,
 • Obwód głosowania nr 5 w Dzielnicy Dziesiąta,
 • Obwód głosowania nr 2 w Dzielnicy Kalinowszczyzna,
 • Obwód głosowania nr 3 w Dzielnicy Kalinowszczyzna,
 • Obwód głosowania nr 4 w Dzielnicy Kalinowszczyzna,
 • Obwód głosowania nr 1 w Dzielnicy Konstantynów,
 • Obwód głosowania nr 3 w Dzielnicy Kośminek,
 • Obwód głosowania nr 4 w Dzielnicy Kośminek,
 • Obwód głosowania nr 4 w Dzielnicy Rury,
 • Obwód głosowania nr 6 w Dzielnicy Rury,
 • Obwód głosowania nr 7 w Dzielnicy Rury,
 • Obwód głosowania nr 2 w Dzielnicy Sławin,
 • Obwód głosowania nr 3 w Dzielnicy Tatary,
 • Obwód głosowania nr 4 w Dzielnicy Tatary,
 • Obwód głosowania nr 1 w Dzielnicy Za Cukrownią.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w trakcie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w pok. 3 w Ratuszu (pl. Łokietka 1) codziennie od dzisiaj (6 lutego) do piątku (10 lutego) w godzinach 15.00-16.00.

W wyborach do Rad Dzielnic może kandydować każdy mieszkaniec danej dzielnicy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze tej dzielnicy, z wyłączeniem:

 • osób skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • osób, wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
 • radnych Rady Miasta Lublin;
 • kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Lublin lub ich zastępców;
 • kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin lub ich zastępców.

Potwierdzeniem stałego zamieszkania w danej dzielnicy jest wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Lublin.

Aby zarejestrować kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie radydzielnic.lublin.eu/wybory, a następnie złożyć go Miejskiej Komisji Wyborczej. Zgłoszenie kandydata do Rady musi być podpisane przez co najmniej 25 wyborców z obwodu głosowania, w którym dana osoba ubiega się o wybór.

Szczegółowe informacje, w tym podziały dzielnic na obwody głosowania i wzory dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin w zakładce Wybory i referenda oraz na stronie radydzielnic.lublin.eu/wybory. Pytania w tym zakresie można kierować na adres e-mail: wybory@lublin.eu, a także telefonicznie pod numerami: 81 466 12 90 w czasie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 81 466 19 61, 81 466 12 07 i 81 466 16 16 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.

Wybory do Rad Dzielnic odbędą się 5 marca br.