W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacje dla kandydatów do Rad Dzielnic

Informacje dla kandydatów do Rad Dzielnic
Wybory do Rad Dzielnic 5 marca 2023 roku

 

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej - o zarejestrowanych kandydatach do Rad Dzielnic oraz o nieprzeprowadzaniu głosowania

W związku z zarejestrowaniem się kandydatów w liczbie większej od liczby mandatów, głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania:

Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach do Rad Dzielnic

W związku z zarejestrowaniem się kandydatów w liczbie mniejszej lub równej liczbie mandatów, głosowania nie przeprowadza się w obwodach głosowania:

Obwieszczenia o nieprzeprowadzaniu głosowania w związku z zarejestrowaniem liczby kandydatów do Rad Dzielnic równej liczbie mandatów w obwodzie

Obwieszczenia o nieprzeprowadzaniu głosowania w związku z zarejestrowaniem liczby kandydatów do Rad Dzielnic mniejszej od liczby mandatów w obwodzie

W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w następujących obwodach głosowania nie przeprowadza się:

 • Czechów Południowy – obwód nr 1;
 • Czechów Południowy – obwód nr 3;
 • Czechów Północny – obwód nr 1;
 • Czechów Północny – obwód nr 4;
 • Czuby Południowe – obwód nr 2;
 • Czuby Północne – obwód nr 3;
 • Dziesiąta – obwód nr 2;
 • Dziesiąta – obwód nr 3;
 • Głusk – obwód nr 1;
 • Kośminek – obwód nr 1;
 • Kośminek – obwód nr 2;
 • Rury – obwód nr 1;
 • Rury – obwód nr 2;
 • Sławin – obwód nr 1;
 • Stare Miasto – obwód nr 1;
 • Śródmieście – obwód nr 2;
 • Węglin Południowy – obwód nr 2;
 • Węglin Południowy – obwód nr 3;
 • Wieniawa – obwód nr 2;
 • Wieniawa – obwód nr 3.

W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest większa niż liczba mandatów Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w następujących obwodach głosowanie będzie przeprowadzane:

 • Abramowice - obwód nr 1;
 • Bronowice - obwód nr 1;
 • Bronowice - obwód nr 2;
 • Bronowice - obwód nr 3;
 • Bronowice - obwód nr 4;
 • Czechów Południowy - obwód nr 2;
 • Czechów Południowy - obwód nr 5;
 • Czechów Południowy - obwód nr 6;
 • Czechów Północny - obwód nr 2;
 • Czuby Południowe - obwód nr 4;
 • Czuby Północne - obwód nr 2;
 • Czuby Północne - obwód nr 4;
 • Czuby Północne - obwód nr 5;
 • Dziesiąta - obwód nr 4;
 • Felin - obwód nr 1;
 • Felin - obwód nr 2;
 • Hajdów-Zadębie - obwód nr 1;
 • Kalinowszczyzna - obwód nr 1;
 • Konstantynów - obwód nr 2;
 • Ponikwoda - obwód nr 1;
 • Ponikwoda - obwód nr 2;
 • Ponikwoda - obwód nr 3;
 • Rury - obwód nr 3;
 • Rury - obwód nr 5;
 • Sławin - obwód nr 3;
 • Sławinek - obwód nr 1;
 • Szerokie - obwód nr 1;
 • Śródmieście - obwód nr 1;
 • Śródmieście - obwód nr 3;
 • Śródmieście - obwód nr 4;
 • Tatary - obwód nr 1;
 • Tatary - obwód nr 2;
 • Węglin Południowy - obwód nr 1;
 • Węglin Północny - obwód nr 1;
 • Wieniawa - obwód nr 1;
 • Wrotków - obwód nr 1;
 • Wrotków - obwód nr 2;
 • Wrotków - obwód nr 3;
 • Wrotków - obwód nr 4;
 • Zemborzyce - obwód nr 1

 

Uchwałą nr 14/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. Miejska Komisja Wyborcza powołała składy obwodowych komisji wyborczych, w wyborach zarządzonych na dzień 5 marca 2023 r.

Szkolenia oraz pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędą się w Ratuszu, plac Króla Władysława Łokietka 1, sala nr 2.

Składy obwodowych komisji wyborczych i szczegółowy harmonogram szkoleń do pobrania tutaj.

 

Dodatkowa rejestracja w wyborach do Rad Dzielnic

W niżej wymienionych obwodach wyborczych, w związku ze zgłoszeniem kandydatów w liczbie mniejszej od liczby mandatów, przedłużony zostaje termin zgłoszeń kandydatów do Rad Dzielnic Miasta Lublin.

Tel. i fax w trakcie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej: 81 466 1290.


Miejska Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z § 41 ust. 1 statutów Dzielnic zgłoszenie kandydata do Rady musi być podpisane przez co najmniej 25 wyborców z obwodu głosowania, w którym kandydat ubiega się o wybór. Celem uniknięcia wad w zgłoszeniu Miejska Komisja Wyborcza sugeruje zebranie większej liczby podpisów niż minimalnie wymagane 25.

W wyborach do Rad Dzielnic może kandydować każdy mieszkaniec danej dzielnicy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze tej dzielnicy, z wyłączeniem:

 • osób skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • osób, wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
 • radnych Rady Miasta Lublin;
 • kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Lublin lub ich zastępców;
 • kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin lub ich zastępców.

Zgodnie z § 29 ust. 3a statutów Dzielnic – potwierdzeniem stałego zamieszkania jest stały rejestr wyborców prowadzony przez Miasto Lublin.

Kandydat do Rady Dzielnicy może zgłosić Miejskiej Komisji Wyborczej dwóch kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy, w której został zarejestrowany. Kandydaci do obwodowych komisji wyborczych muszą stale zamieszkiwać na terenie danej Dzielnicy, ponadto nie mogą być zstępnymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych w stosunku do kandydatów do Rady zgłoszonych w danym obwodzie.

 

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic:

 • dla Przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej - 240 zł
 • dla Zastępcy Przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej - 220 zł
 • dla pozostałych członków obwodowej komisji wyborczej - 200 zł

Do pobrania