W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacje dla kandydatów do Rad Dzielnic

Informacje dla kandydatów do Rad Dzielnic
Wybory do Rad Dzielnic 5 marca 2023 roku

 

Dodatkowa rejestracja w wyborach do Rad Dzielnic

W niżej wymienionych obwodach wyborczych, w związku ze zgłoszeniem kandydatów w liczbie mniejszej od liczby mandatów, przedłużony zostaje termin zgłoszeń kandydatów do Rad Dzielnic Miasta Lublin.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje kandydatury do dnia 10 lutego 2023 r. , w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, Ratusz, plac Króla Władysława Łokietka 1, pokój nr 3, w następujących terminach:

 • 6 lutego 2023 r. w godz. 15:00 - 16:00
 • 7 lutego 2023 r. w godz. 15:00 - 16:00
 • 8 lutego 2023 r. w godz. 15:00 - 16:00
 • 9 lutego 2023 r. w godz. 15:00 - 16:00
 • 10 lutego 2023 r. w godz. 15:00 - 16:00

Tel. i fax w trakcie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej: 81 466 1290.


Miejska Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z § 41 ust. 1 statutów Dzielnic zgłoszenie kandydata do Rady musi być podpisane przez co najmniej 25 wyborców z obwodu głosowania, w którym kandydat ubiega się o wybór. Celem uniknięcia wad w zgłoszeniu Miejska Komisja Wyborcza sugeruje zebranie większej liczby podpisów niż minimalnie wymagane 25.

W wyborach do Rad Dzielnic może kandydować każdy mieszkaniec danej dzielnicy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze tej dzielnicy, z wyłączeniem:

 • osób skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • osób, wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
 • radnych Rady Miasta Lublin;
 • kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Lublin lub ich zastępców;
 • kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin lub ich zastępców.

Zgodnie z § 29 ust. 3a statutów Dzielnic – potwierdzeniem stałego zamieszkania jest stały rejestr wyborców prowadzony przez Miasto Lublin.

Kandydat do Rady Dzielnicy może zgłosić Miejskiej Komisji Wyborczej dwóch kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy, w której został zarejestrowany. Kandydaci do obwodowych komisji wyborczych muszą stale zamieszkiwać na terenie danej Dzielnicy, ponadto nie mogą być zstępnymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych w stosunku do kandydatów do Rady zgłoszonych w danym obwodzie.

 

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic:

 • dla Przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej - 240 zł
 • dla Zastępcy Przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej - 220 zł
 • dla pozostałych członków obwodowej komisji wyborczej - 200 zł

Do pobrania