Indeks jakości powietrza w Lublinie jest
Dobry


Dane pomiarowe:

tlenek węgla: 83 µg/m3

dwutlenek azotu: 11 µg/m3

ozon: 70.7 µg/m3

pył zawieszony PM10: 13.2 µg/m3

dwutlenek siarki: 2.7 µg/m3

benzen: 0.35 µg/m3

pył zawieszony PM2.5: 4.7 µg/m3


Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data i godzina pomiaru: 2022-08-10 16:00:00