Indeks jakości powietrza w Lublinie jest
Dobry


Dane pomiarowe:

tlenek węgla: 320 µg/m3

dwutlenek azotu: 26.4 µg/m3

ozon: 8.6 µg/m3

pył zawieszony PM10: 41.7 µg/m3

dwutlenek siarki: 4.1 µg/m3

benzen: 1 µg/m3

pył zawieszony PM2.5: 28.8 µg/m3


Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data i godzina pomiaru: 2023-09-28 06:00:00