Indeks jakości powietrza w Lublinie jest
Dobry


Dane pomiarowe:

tlenek węgla: 350 µg/m3

dwutlenek azotu: 11.8 µg/m3

ozon: 43.1 µg/m3

pył zawieszony PM10: 27.5 µg/m3

dwutlenek siarki: 17.2 µg/m3

benzen: 2.23 µg/m3

pył zawieszony PM2.5: 26.4 µg/m3


Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data i godzina pomiaru: 2022-01-20 00:00:00