Indeks jakości powietrza w Lublinie jest
Dobry


Dane pomiarowe:

tlenek węgla: 208 µg/m3

dwutlenek azotu: 6.8 µg/m3

ozon: 36 µg/m3

pył zawieszony PM10: 26.3 µg/m3

dwutlenek siarki: 9.9 µg/m3

benzen: 0.39 µg/m3

pył zawieszony PM2.5: 24.9 µg/m3


Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data i godzina pomiaru: 2023-03-31 05:00:00