Indeks jakości powietrza w Lublinie jest
Bardzo dobry


Dane pomiarowe:

tlenek węgla: 126 µg/m3

dwutlenek azotu: 4.4 µg/m3

ozon: 20.6 µg/m3

pył zawieszony PM10: 4.7 µg/m3

dwutlenek siarki: 8.9 µg/m3

benzen: 0.67 µg/m3

pył zawieszony PM2.5: 4.1 µg/m3


Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data i godzina pomiaru: 2021-09-19 14:00:00