Indeks jakości powietrza w Lublinie jest
Bardzo dobry


Dane pomiarowe:

tlenek węgla: µg/m3

dwutlenek azotu: 6.6 µg/m3

ozon: 34.3 µg/m3

pył zawieszony PM10: 8 µg/m3

dwutlenek siarki: 8.4 µg/m3

benzen: 0.74 µg/m3

pył zawieszony PM2.5: 6.1 µg/m3


Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data i godzina pomiaru: 2021-06-25 05:00:00