Indeks jakości powietrza w Lublinie jest
Dobry


Dane pomiarowe:

tlenek węgla: 325 µg/m3

dwutlenek azotu: 19.5 µg/m3

ozon: 7 µg/m3

pył zawieszony PM10: 31.1 µg/m3

dwutlenek siarki: 12.4 µg/m3

benzen: 0.26 µg/m3

pył zawieszony PM2.5: 28.2 µg/m3


Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data i godzina pomiaru: 2022-12-05 15:00:00