Indeks jakości powietrza w Lublinie jest
Bardzo dobry


Dane pomiarowe:

tlenek węgla: 219 µg/m3

dwutlenek azotu: 15.3 µg/m3

ozon: 66.8 µg/m3

pył zawieszony PM10: 10.7 µg/m3

dwutlenek siarki: 2.7 µg/m3

benzen: 0.8 µg/m3

pył zawieszony PM2.5: 8.9 µg/m3


Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data i godzina pomiaru: 2024-06-14 08:00:00