Stan powietrza w Lublinie jest Umiarkowany

Źródło GIOŚ, dane 2022-09-25 08:00:00