Stan powietrza w Lublinie jest Bardzo dobry

Źródło GIOŚ, dane 2021-09-27 06:00:00