Stan powietrza w Lublinie jest Bardzo dobry

Źródło GIOŚ, dane 2021-06-25 06:00:00