W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ogłoszenia i wyniki

Wykaz ofert, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. oraz wyniki oceny formalnej ofert zadanie Wolontariat na START! – opracowanie i wdrożenie programu rozwoju wolontariatu sportowego w Mieście Lublin

18.02.201612:45
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin podaje do wiadomości wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wyniki oceny formalnej ofert. Dotyczy zadania Wolontariat na START! – opracowanie i wdrożenie programu rozwoju wolontariatu sportowego w Mieście Lublin
czytaj więcej Wykaz ofert, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. oraz wyniki oceny formalnej ofert zadanie Wolontariat na START! – opracowanie i wdrożenie programu rozwoju wolontariatu sportowego w Mieście Lublin

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie

18.02.201612:43
Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 16 lutego 2016 r. podmiot działający pod nazwą Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. - Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w żużlu

08.02.201611:14
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin informuje, iż rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotyczy zadania Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w żużlu.
czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. - Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w żużlu

Wykaz ofert, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. oraz wyniki oceny formalnej ofert zadanie Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w żużlu

08.02.201610:15
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin podaje do wiadomości wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wyniki oceny formalnej ofert. Dotyczy zadania Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w żużlu.
czytaj więcej Wykaz ofert, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. oraz wyniki oceny formalnej ofert zadanie Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w żużlu

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Fundacja Restaurare Basilicam

01.02.201613:00
Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 25 stycznia 2016 r. podmiot działający pod nazwą Fundacja „Restaurare Basilicam” przy ul. Złotej 9 w Lublinie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach turystyki i krajoznawstwa z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Fundacja Restaurare Basilicam

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w roku 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

22.01.201612:53
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w I półroczu 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane będzie zadanie:„Wolontariat na START! – opracowanie i wdrożenie programu rozwoju wolontariatu sportowego w Mieście Lublin”.
czytaj więcej Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w roku 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2016

15.01.201615:09
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w I półroczu 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane będzie zadanie: Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w żużlu.
czytaj więcej Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2016

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w I kwartale 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

15.01.201614:39
Prezydent Miasta Lublin unieważnienia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w I kwartale 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
czytaj więcej Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w I kwartale 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Uczniowski Klub Sportowy „Cztery-trzy” w Lublinie

05.01.201615:35
Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 4 stycznia 2015 r. podmiot działający pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy „Cztery-trzy” w Lublinie, złożył wniosek o finansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Uczniowski Klub Sportowy „Cztery-trzy” w Lublinie

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Sygnał Lublin

05.01.201615:34
Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 4 stycznia 2015 r. podmiot działający pod nazwą Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Sygnał Lublin”, złożył wniosek o finansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Sygnał Lublin