Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Niezwykle ważną rolę w wychowaniu fizycznym uczniów lubelskich szkół pełnią pozalekcyjne zajęcia sportowe. Prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania, zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjalnych jak również ponadgimnazjalnych. Dają one uczniom możliwość spędzania aktywnie wolnego czasu. Pozwalają zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole jak również pogłębiać i rozwijać zainteresowania w wybranych dyscyplinach sportowych. Od kilku lat wyraźnie zauważalny jest wzrost liczby uczniów biorących udział w tego rodzaju zajęciach. Duży wybór dyscyplin w jakich mogą być realizowane zajęcia oraz dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli zapewnia ich wysoki poziom. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce, pływaniu, lekkiej atletyce, piłce siatkowej, tenisie stołowym, rugby i gimnastyce.

W celu urozmaicenia oferty zajęć pozalekcyjnych Wydział Sportu i Turystyki w każdym półroczu roku szkolnego ogłasza konkursy dla nauczycieli wychowania fizycznego, których celem jest promowanie innowacyjnych pomysłów na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych. Dzięki temu wśród uczniów mniej aktywnych ruchowo, którzy nie wykazują zainteresowania sportem nauczyciele mają szansę zaprezentowania nowych form aktywności. Wśród cieszących się największym zainteresowaniem są zajęcia z zumby, aerobiku oraz zajęcia siłowe.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane są we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Lublin, a także w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w których nauczyciele dostosowują program zajęć sportowych do indywidualnych potrzeb ucznia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem „Sport Szkolny” . Jest to  doskonałe narzędzie umożliwiającej zapoznanie się z bogatą ofertą szkół w zakresie realizacji zajęć sportowych.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016

Prezydent Miasta Lublin przyznał szkołom i ośrodkom wychowawczym prowadzonym przez Gminę Lublin środki finansowe na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
Szkoły podstawowe, gimnazja i ośrodki wychowawcze realizują zajęcia w terminie od 14.09.2015 r. do 18.12.2015 r. - 14 tygodni (z wyłączeniem ferii).

Za podstawę kalkulacji przyjęto stawkę 34,00 zł za godzinę lekcyjną (łącznie z wszystkimi pochodnymi). Przyznane środki finansowe przekazane będą na konto szkoły/ośrodka. Umowy
z prowadzącymi zajęcia zawierane będą przez szkołę/ośrodek.

W ramach przyznanych godzin mogą być prowadzone zajęcia w następujących dyscyplinach sportowych: pływanie, koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, lekka atletyka, tenis stołowy, w szkołach podstawowych także rugby i gimnastyka.
Podział godzin nastąpił w oparciu o algorytm uwzględniający: wyniki współzawodnictwa szkół, liczbę uczniów w szkole oraz wyniki kontroli realizacji zajęć przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Sportu i Turystyki.

Nadzór nad realizacją zajęć sprawuje Wydział Sportu i Turystyki, który zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli realizacji zajęć. Dyrektor Szkoły/Ośrodka nadzoruje natomiast prowadzenie dokumentacji (dziennik zajęć), realizację programu wynikającego z harmonogramu oraz prawidłowy przebieg zajęć.

Harmonogram realizowanych zajęć należy wprowadzić do programu "Sport Szkolny" zamieszczonego pod adresem: www.sportszkolny.lublin.eu

Informacja nt. prowadzonych zajęć oraz ich finansowaniu z budżetu Gminy Lublin powinna być umieszczona na tablicy ogłoszeń szkoły/ośrodka lub w innym widocznym i dostępnym dla uczniów i rodziców miejscu oraz na stronie internetowej szkoły/ośrodka.
 

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik liczbowo)