Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Program "Sportowa szkoła"

Program „Sportowa Szkoła” skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury fizycznej realizujących zadania zlecone ze środków Gminy. Założeniem projektu jest bezpłatne udostępnianie organizacjom pozarządowym sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Gminę Lublin. Ten nowatorski projekt jest kolejną ze strony Gminy Lublin formą wsparcia finansowego miejskich klubów sportowych, zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży, stworzył również zasady racjonalnego wykorzystania obiektów szkolnych.

Szkoły  udostępniają sale gimnastyczne w godzinach pozalekcyjnych, w okresie od 1 września do 30 czerwca (od poniedziałku do piątku) w wymiarze minimum 2 godzin dziennie. Informacje o terminach dostępności obiektów sportowych na formularzu wg wzoru określonego przez Wydział Sportu i Turystyki Dyrektorzy szkół składają do dnia 31 marca każdego roku. Projekt umożliwia również korzystanie z sal gimnastycznych w podanym okresie w soboty i niedziele oraz w okresie wakacji. Ponadto Dyrektorzy szkół w trakcie roku szkolnego mogą zgłaszać informację dotyczącą dodatkowych godzin na udostępnienie sal gimnastycznych.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez organizację pozarządową do dnia 15 kwietnia każdego roku wniosku aplikacyjnego wg wzoru określonego przez Wydział Sportu i Turystyki. Zgodnie z opracowanym Regulaminem projektu organizacja pozarządowa może aplikować po jednej sali dla każdej sekcji sportowej, weryfikacja wniosków następuje w oparciu o analizę:

 • dotychczasowej współpracy przy realizacji zadań zleconych ze środków Gminy Lublin,
 • wyników sportowych,
 • liczby szkolonych zawodników,
 • działalności statutowej organizacji.

Decyzję o kwalifikacji wniosku do udziału w projekcie podejmuje Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki do dnia  30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. O podjętej decyzji w sprawie kwalifikacji wniosku niezwłocznie informowana jest wnioskująca organizacja pozarządowa.

Organizacja pozarządowa będąca uczestnikiem projektu zobowiązana jest do:

 • zapewnienia niezbędnych warunków organizacyjnych do prowadzenia zajęć z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 • szkoleniowcy prowadzący zajęcia powinni legitymować się  kwalifikacjami zgodnymi z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 • ubezpieczenia uczestników od nieszczęśliwych wypadków
 • zawarcia ze szkołą umowy użyczenia na korzystanie z sal gimnastycznych, której wzór określa załącznik do Regulaminu projektu bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Gminę Lublin pn. „Sportowa szkoła”
 • umieszczenia na stronie internetowej organizacji informacji o korzystaniu z projektu Sportowa Szkoła oraz przekazania dyrektorowi szkoły informacji o prowadzonych zajęciach celem umieszczenia ich na stronie internetowej Szkoły

Organizacja pozarządowa może zostać wykluczona z projektu i otrzymać dwuletnią karencję w przypadku :

 • naruszenia postanowień regulaminów obiektów i projektu,
 • wykorzystywania sali gimnastycznej niezgodnie z przeznaczeniem,
 • wprowadzenia dodatkowych opłat związanych z prowadzonymi zajęciami w ramach projektu,
 • zalegania z płatnościami na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy.

Decyzję w przedmiocie wykluczenia z projektu podejmuje Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do aplikowania w programie, więcej informacji znajdą Państwo na stronie bip.lublin.eu

Do pobrania

Informacja o dostęności sal gimnastycznych_Sportowa Szkoła_05.doc
informacja o dostęności sal gimnastycznych_Sportowa Szkoła
Wniosek aplikacyjny_Sportowa Szkoła_03.doc
Wniosek aplikacyjny_Sportowa Szkoła
Wniosek aplikacyjny_Sportowa Szkoła_03.pdf
Wniosek aplikacyjny_Sportowa Szkoła
Dostępność sal gimnastycznych SPORTOWA SZKOŁA 2017_2018.pdf
Dostępność sal gimnastycznych SPORTOWA SZKOŁA 2017/2018.pdf

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik słownie)