W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie

W dniu 1 września 2015 r. Gmina Lublin zawarła z Polskim Związkiem Koszykówki umowę, której przedmiotem jest tworzenie i prowadzenie w szkołach podstawowych na terenie Lublina, Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykarskich tzw. SMOK-ów. Proces szkolenia kontynuowany był w latach 2016, 2017 i 2018. W 2019 roku funkcjonują dwa ośrodki koszykarskie dla dziewcząt i cztery koszykarskie ośrodki dla chłopców.

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie- kontynuacja

W 2019 roku 6 Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykarskich utworzonych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lublin, kontynuuje proces szkolenia w koszykówce rozpoczęty w 2015 roku.

W roku 2019 r. zajęcia realizowane są w dwóch etapach: od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 września do 30 listopada.

Zajęcia w ramach SMOK-ów realizowane w lubelskich placówkach cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak również ich rodziców. Przy wyborze szkół, w których tworzono ośrodki, kluczowe znaczenie oprócz odpowiedniej bazy treningowej, miała kadra trenerska. Poza wymaganymi uprawnieniami, które posiadają osoby prowadzące zajęcia, pod uwagę brano również ich doświadczenie w pracy z dziećmi, jak również zaangażowanie w aktywizację uczniów do podejmowania aktywności fizycznej. Właściwy dobór kadry stał się gwarancją realizacji projektu na najwyższym poziomie. Zatrudnieni trenerzy uczestniczą w organizowanych corocznie przez Polski Związek Koszykówki szkoleniach, gdzie zapoznają się z techniką i taktyką szkolenia w koszykówce w ramach Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykarskich.

Podczas swojej pracy trenerzy wykorzystują opracowany przez Polski Związek Koszykówki specjalnie na potrzeby szkolenia w SMOK-ch podręcznik do treningu, dzięki czemu proces szkolenia jest spójny we wszystkich ośrodkach. W realizację programu zaangażowały się lubelskie kluby ekstraklasowe KU AZS UMCS Lublin oraz MKS START S.A. Zawodnicy najwyższych klas rozgrywkowych, którzy gościnnie uczestniczą w zajęciach, wywierają pozytywny wpływ na młodych adeptów koszykówki. Koszykarze i koszykarki nie tylko uczestniczą we wspólnych treningach, ale również prezentują korzyści jakie płyną z uprawiania sportu, w szczególności koszykówki. Zawodnicy opowiadając uczniom min. jak przebiega ścieżka ich kariery sportowej, przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania wśród uczniów uprawianiem koszykówki.

W trakcie realizacji Szkolenia trenerzy systematycznie dokonują oceny postępów szkoleniowych uczniów. Na bieżąco korygowane są ewentualne błędy w technice, szczególną uwagę poświecono rozwojowi motorycznemu uczniów.

Prezentujemy zdjęcia zespołów w ramach SMOK-ów.

Powiązane galerie: