Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Umiem pływać

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lublin. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Do głównych celów projektów możemy zaliczyć:

 • edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów i innych obiektów sportowych;
 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie i baseny),
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej,
 • zapewnienie bezpłatnej nauki pływania;

Umiem pływać

Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.

W roku szkolnym 2016/2017 projekt kierowany jest do wszystkich dzieci – uczniów klas I szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. Jest oczywiste, że wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że młodzież chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. W sposób szczególny wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci. Liczne badania wyraźnie wskazują, że „mali pływacy” mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od „niepływających” rówieśników. Wykazano również, że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Koordynatorem projektu jest Pan Marek Błaszczak (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28).

Zajęcia są realizowane w 9 pływalniach zlokalizowanych przy :

 1. Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Podzamcze 9,
 2. Szkole podstawowej Nr 28 przy ul. Radości 13,
 3. Szkole Podstawowej Nr 30 przy ul. Nałkowskich 110,
 4. Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Bursztynowej 22,
 5. Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Roztocze 1
 6. Gimnazjum Nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2,
 7. Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Rzeckiego 10,
 8. Centrum Sportowo Rekreacyjne MOSiR „Bystrzyca” przy ul. Łabędziej 2.
 9. Gimnazjum Nr 5 przy ul. Smyczkowej 3

Do każdej pływalni w ramach projektu przypisanych zostało od 4 do 5 szkół z uwzględnieniem najdogodniejszej lokalizacji. Utworzono ok. 100 grup ćwiczebnych. Każda z grup liczy ok 13 osób oraz 5 – 6 osób w grupach uczniów z niepełnosprawnością. Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów i trenerów posiadających umiejętność pracy z dziećmi. W Lublinie projekt  realizowany jest nieprzerwanie od 2014 r. Dotychczas w projekcie wzięło udział ponad 6000 uczniów z 34 szkół podstawowych w tym również uczniowie klas integracyjnych oraz uczniowie szkół specjalnych, którym poziom niepełnosprawności pozwala na udział w zajęciach.

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik liczbowo)