W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Umiem pływać

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas początkowych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lublin. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Do głównych celów projektów możemy zaliczyć:

 • edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów i innych obiektów sportowych;
 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie i baseny),
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej,
 • zapewnienie bezpłatnej nauki pływania;

Umiem pływać 2021

W roku szkolnym 2020/2021 projekt kierowany jest do wszystkich dzieci – uczniów klas II szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin. W tej edycji powstało 67 grup, co oznacza, że nauką pływania zostało objętych ponad 1000 dzieci. Ze względu na pandemię zajęcia nie mogły być zrealizowane w trakcie roku szkolnego i projekt rozpoczął się w lipcu 2021 r.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania” to również atrakcyjna propozycja zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. Jest oczywiste, że wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że młodzież chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. W sposób szczególny wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci. Liczne badania wyraźnie wskazują, że „mali pływacy” mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od „niepływających” rówieśników. Wykazano również, że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy. Koordynatorem projektu jest Pan Marek Błaszczak (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58).

Zajęcia realizowane są w 3 pływalniach zlokalizowanych przy :

 • Centrum Sportowo Rekreacyjnym MOSiR „Bystrzyca” przy ul. Łabędziej 2
 • AQUA Lublin przy Al. Zygmuntowskich 4
 • Strefie H2O przy Al. Zygmuntowskich 4

Rekrutacja do projektu odbyła się w formie elektronicznej, co pozwoliło rodzicom na uwzględnienie najdogodniejszej lokalizacji i terminu. Utworzono 67 grup ćwiczebnych. Każda z grup liczy maksymalnie 15 osób oraz do 5 osób w grupach uczniów z niepełnosprawnością. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów i trenerów posiadających umiejętność pracy z dziećmi. W Lublinie projekt realizowany jest nieprzerwanie od 2014 r. Dotychczas w projekcie wzięło udział ponad 10 000 uczniów z 38 szkół podstawowych w tym również uczniowie klas integracyjnych oraz uczniowie szkół specjalnych, którym poziom niepełnosprawności pozwalał na udział w zajęciach.

Zajęcia nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn.: "Umiem pływać" współfinansowane są ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu