W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego

Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego

Akademickie Centra Szkolenia Sportowego (ACSS) funkcjonują od 2005 roku na terenie dziesięciu uczelni w kraju, których działalność koordynują wojewódzkie kluby AZS.

Od  2015 r. do elitarnego grona miast, w których działa Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego dołączyło Miasto Lublin, które jest prowadzone przez Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin. Ideą przyświecającą powstaniu ACSS była chęć wykorzystania potencjału wszystkich lubelskich uczelni wyższych do powiązania działalności dydaktycznej uczelni z praktyką treningu sportowego i programu kształcenia studentów z zadaniami jakie stawiane są przed Akademickimi Związkami Sportowymi, wykorzystanie osiągnięć sportowych AZS Lublin poprzez popularyzację zadań uczelni i Miasta Lublin oraz promocja w kraju i na świecie. Uruchomienie ACSS ma prestiżowe znaczenie dla każdego Miasta, bowiem skupia najlepszych zawodników sportowych, którzy jednocześnie studiują na uczelniach w tym samym mieście. Dzięki temu, że w mieście pozostają najlepsi sportowcy, możliwe jest stworzenie merytorycznych podstaw do czynnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno – sportowym. Celem działalności ACSS jest wspieranie szkolenia zawodników uzdolnionych sportowo przygotowujących się do mistrzowskich imprez międzynarodowych w tym uniwersjad oraz akademickich mistrzostw świata, a w dalszej perspektywie do igrzysk olimpijskich.

Sport jest istotnym elementem życia społecznego w aspekcie poprawy zdrowia, rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego człowieka. Zawodnicy trenujący kajakarstwo, lekkoatletykę i pływanie, którzy będą objęci programem ACSS, należą do ścisłej krajowej czołówki i rywalizują na najwyższym poziomie sportowym. Obecność zawodników prezentujących najwyższy sportowy poziom jest wzorcem i bodźcem dla młodzieży do podjęcia systematycznych zajęć treningowych, co przyczyni się do popularyzacji kajakarstwa, lekkiej atletyki i pływania, podniesienia poziomu aktywności ruchowej i upowszechnienia postaw prozdrowotnych. W celu jeszcze lepszego przygotowania zawodników do rywalizacji na najwyższym poziomie sportowym zostało zawarte porozumienie pomiędzy: Gminą Lublin - Klubem Środowiskowym Akademickiego Związku Sportowego Lublin - lubelskim uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Politechniką Lubelską, Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola w Lublinie, Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie na mocy, którego powołano Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego (ACSS).

Aby uczelnie mogły zostać parterami Centrum, niezbędne było spełnienie przez nie określonych warunków formalno – organizacyjnych (tj. wprowadzenie do statutów uczelni zapisów o działalności w zakresie sportu wyczynowego, powołaniu rady naukowo-programowej, określenie w formie pisemnego porozumienia zasad współpracy miedzy klubem a uczelnią, warunków studiowania oraz przyjęć sportowców na studia, monitoringu treningu, badań wdrożeniowo-diagnostycznych i naukowych, opieki medycznej, socjalnej oraz merytorycznego nadzoru i kontroli w procesie szkolenia sportowego) – dzięki zaangażowaniu całego środowiska akademickiego i Klubu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego Lublin, proces zakładania ACSS zakończył się sukcesem.

Cel działania Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego

 • w ramach funkcjonowania Centrum planowany jest udział w systemie współzawodnictwa sportowego, organizowanego i prowadzonego przez właściwy związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia - Mistrzostwa Polski ewentualnie Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata,
 • promocja miasta Lublin i budowanie jego pozytywnego wizerunku jako miasta dbającego o rozwój sportu,
 • upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, jak również popularyzacja sportu jako bezpiecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu,
 • propagowanie i upowszechnianie postaw sportowych fair play,
 • odnoszenia sukcesów sportowych we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • doskonalenie wysokiego poziomu  sportowego wśród zawodników objętym szkoleniem w ramach ACSS.

Kto może zostać zawodnikiem ACSS ?

Zawodnikiem może zostać każdy, kto spełnia określone warunki:

 • wiek 18-28 lat,
 • posiadanie minimum pierwszej klasy sportowej w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich,
 • uczeń szkoły lub student uczelni mającej siedzibę na terenie miasta Lublina,
 • zawodnik klubu posiadającego siedzibę na terenie miasta Lublina.

Dotychczas specjalistycznym programem szkoleniowym objęto 35 zawodników.

Na jakich obiektach trenują zawodnicy ACSS ?

Centrum wykorzystuje wszystkie obiekty sportowe na terenie miasta Lublin, zwłaszcza akademickie obiekty sportowe. Zawodnicy biorą udział w zgrupowaniach sportowych  w miejscowościach (na terenie Polski) wg zapotrzebowania przedstawionego przez zawodników i trenerów poszczególnych dyscyplin objętych programem ACSS i wynikających z kalendarza imprez sportowych wyznaczonego przez właściwe związki sportowe (dyscypliny: kajakarstwo, lekka atletyka, pływanie).

Zajęcia treningowe w Lublinie odbywają się co najmniej 4 razy w tygodniu przy wykorzystaniu następujących obiektów sportowych:

 •  obiekty sportowe uczelni, które podpisały porozumienie o Akademickim Centrum Szkolenia Sportowego wg zapotrzebowania przedstawionego przez zawodników i trenerów poszczególnych dyscyplin)
 •  obiekty sportowe MOSiR Lublin (wg zapotrzebowania przedstawionego przez zawodników i trenerów poszczególnych dyscyplin)
 •  hala ZSE przy ul. Wojciechowskiej (wg zapotrzebowania przedstawionego przez zawodników i trenerów poszczególnych dyscyplin).

Kto prowadzi szkolenie sportowe zawodników ? 

Szkolenie w formie zajęć treningowych prowadzone jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje według indywidualnie opracowanych planów treningowych, w miejscach pozwalających na ich pełną realizację. W ramach logistycznego zabezpieczenia realizacji zadania ACSS, jego uczestnicy mają zapewniony transport na zawody, zgrupowania i konsultacje oraz wyżywienie i zakwaterowanie w czasie trwania akcji szkoleniowych i zawodów.

Jesteś uzdolnionym sportowcem? Trenujesz w lubelskim Klubie? Studiujesz w Lublinie? A może dopiero zastanawiasz się nad podjęciem studiów? Jeśli tak, skorzystaj z oferty Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego i spełnij swoje marzenie o najwyższych sportowych wynikach.

Członkowie rady:

 • dr Jakub Kosowski - Urząd Miasta Lublin
 • prof. dr hab. Zdzisław Targoński - KŚ AZS Lublin
 • mgr Dariusz Gaweł - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Kazimierz Piwowarczyk - Politechnika Lubelska
 • dr Maciej Tarnowski - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • mgr Piotr Olejarnik - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Robert Aleksandrowicz - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • mgr Małgorzata Majerek - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie

Więcej informacji:

http://www.acss.lublin.pl/

Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin
ul. Głęboka 31, pok. 25 – parter, 20-612 Lublin
(budynek Centrum Sportowo- Rekreacyjnego UP w Lublinie)
KRS 0000299624
NIP 946-254-76-60; REGON 060340166
e-mail:
tel./fax. (0-81) 445-67-64