W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Szukamy Przewodników Inspiracji! - przedłużony termin naboru do 20 lutego

12.02.201814:39

Rusza nowatorski program oprowadzania po Lublinie. Miasto zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania się do „Przewodnika Inspiracji”, którego celem jest promocja nieszablonowych ofert zwiedzania miasta oraz wyróżnienie przewodników, którzy posiadają ponadprzeciętną wiedzę o Lublinie. Ze względu na duże zainteresowanie przedłużamy termin naboru. Zawodowi przewodnicy oraz osoby zainteresowane mogą zgłosić się do 20 lutego za pośrednictwem formularza ze strony www.turystyka.lublin.eu.

Program skierowany jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się oprowadzaniem grupowym lub indywidualnym oraz tych, którzy to zajęcie traktują jako dodatkowe. Wyłonienie uczestników Programu nastąpi na podstawie trójetapowego procesu weryfikacji prowadzonego przez zespół ekspertów. Założenia Programu Przewodnik Inspiracji zostały poddane konsultacjom z lokalną branżą turystyczną.

- Od lat konsekwentnie budujemy markę Miasta Inspiracji, co ma bezpośredni wpływ na rozwój miasta, w tym przede wszystkim kulturę i turystykę. Poprzez Przewodnik Inspiracji chcemy stworzyć sieć połączeń pomiędzy lokalnymi instytucjami, biznesem, społecznościami oraz środowiskiem turystycznym. Zależy nam także na wykorzystaniu potencjału samych mieszkańców i przedsiębiorców Lublina, stworzenie unikatowych inicjatyw, które zainteresują turystów i stworzą naszą ofertę jeszcze bardziej konkurencyjną w stosunku do innych miast. - podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.     

Osoby wyróżnione specjalnym tytułem będą gwarantowały profesjonalizm w przybliżaniu historii i dziedzictwa miasta, ale też zaproponują odkrywanie Lublina na nowo w oparciu o unikatowe oferty. Koncepcja Programu „Przewodnik Inspiracji” wynika z założeń przyjętych w Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do 2025 roku oraz Strategii Marki Lublin.

- W związku z częściową deregulacją zawodu przewodnika turystycznego, przewodnicy miejscy i terenowi nie muszą odbywać szkolenia teoretycznego, zdawać egzaminu i przedstawiać zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia. Oznacza to, że potencjalni klienci usług przewodnickich mają utrudnioną możliwość wcześniejszej weryfikacji kompetencji osób i poziomu świadczonych przez nich usług. Dotychczas nie istniał uniwersalny system rekomendacji osób wyróżniających się wiedzą specjalistyczną o mieście lub mających zdolność przekazywania informacji w sposób budujący ciekawość. To stało się przesłanką to opracowania programu, który będzie wyróżniał osoby posiadające ponadprzeciętną zdolność opowiadania o mieście oraz motywował do rozwijania oferty przewodnickiej w Lublinie. – mówi Iwona Haponiuk, z-ca dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki.

Pierwszy etap procedury weryfikacji zakłada samodzielne zgłaszanie się osób chętnych do wzięcia udziału w Programie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.turystyka.lublin.eu. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu wezmą udział w teście e-learningowym sprawdzającym wiedzę ogólną z historii Lublina oraz podstawową znajomość oferty turystycznej i kulturalnej miasta. Osoby, które przeszły wcześniej szkolenie przewodnickie zakończone egzaminem zostają zwolnienie z tego etapu. Trzeci etap kwalifikacji do Programu przeprowadzony zostanie przez komisję programową, która podczas indywidualnego spaceru dokona ostatecznej oceny zgłoszonej oferty turystycznej w odniesieniu do celów i kryteriów Programu.

Program Przewodnik Inspiracji

Co zyskuje Uczestnik Programu Przewodnik Inspiracji?

 1. Uczestnik wraz z przystąpieniem do Programu zyskuje prestiżowy tytuł - Przewodnika Inspiracji , nadany mu w imieniu Miasta Lublin.
 2. Prezentacja sylwetki Przewodnika Inspiracji wraz z opisem jego Oferty Turystycznej umieszczona zostanie na dedykowanym portalu www.przewodnik.lublin.eu zarządzanym i promowanym przez Urząd Miasta Lublin.
 3. Uczestnicy Programu zostają włączeni do planu działań marketingowych mających na celu promocję oferty turystycznej Miasta Lublin.
 4. Uczestnicy Programu zostają wyposażeni w wyróżniające go atrybuty takie jak identyfikator, parasol etc.
 5. Z myślą o Uczestnikach Programu Przewodnik Inspiracji realizowanych będzie szereg spotkań, szkoleń i inicjatyw mających na celu rozwój Programu.

Co zyskują mieszkańcy i turyści dzięki Programowi Przewodnik Inspiracji?
Osoby zainteresowane udziałem w spacerach po Lublinie z Przewodnikiem Inspiracji zyskują:

 1. Możliwość zapoznania się z ofertą spacerów z przewodnikiem po Lublinie, wybrania interesującej oferty spośród przedstawionych propozycji i zamówienia usługi przed przyjazdem do miasta.
 2. Dostęp do bogatej i różnorodnej oferty spacerów z przewodnikiem po Lublinie.
 3. Zapewnienie profesjonalnej i godnej zaufania usługi Przewodnika Inspiracji.

Jak dołączyć do Program Przewodnik Inspiracji?
Procedura kwalifikacji w 4 krokach:

 1. ZGŁOSZENIE - Należy zapoznać się z Regulaminem Programu Przewodnik Inspiracji, wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Programu i odesłać na adres Organizatora do 20 lutego 2018 roku.
  Zgłaszający powinien złożyć prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy w wersji papierowej w sekretariacie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44 (do dnia 20 lutego 2018 r. do godziny 15.30) lub pocztą (decyduje data wpływu do Wydziału).
 2. TEST Z WIEDZY O MIEŚCIE - Organizator przed upływem 6 marca 2018 roku powiadomi osoby, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu o zasadach przystąpienia do testu e-learningowego z wiedzy ogólnej o mieście. Uczestnik po uzyskaniu instrukcji od Organizatora będzie miał 2 tygodnie na przystąpienie do testu, którego wynik zostanie mu niezwłocznie przekazany po uzupełnieniu wszystkich odpowiedzi.
  Uwaga: Osoby, które przeszły szkolenie przewodnickie na miasto Lublin zakończone egzaminem zostają zwolnienie z etapu drugiego i automatycznie przechodzą do etapu trzeciego.
 3. SPACER Z KOMISJĄ PROGRAMOWĄ - Organizator skontaktuje się z osobami, które zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu oraz wspólnie ustali termin spaceru z Komisją Programową celem oceny zgłoszonej Oferty Turystycznej.
 4. OGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW PROGRAMU PRZEWODNIK INSPIRACJI oraz podpisanie porozumień o współpracy.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania znajdują się w FAQ na stronie www.lublin.eu/turystyka/przewodnik-inspiracji.

Koordynator Programu Przewodnik Inspiracji:
Referat ds turystyki, Wydział Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Lublin
Kontakt:

Agata Patoleta
Kierownik referatu ds. turystyki,
Wydział Sportu i Turystyki Urząd Miasta Lublin
kom. 695 572 144, tel. 81 466 3837
email:

 

Pliki do pobrania

Regulamin Programu Przewodnik Inspiracji.pdf
Regulamin Programu Przewodnik Inspiracji
Formularz zgłoszeniowy_Przewodnik Inspiracji.doc
Formularz zgłoszeniowy - Przewodnik Inspiracji