W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Plac Litewski
Adres: Plac Litewski
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-080

Plac Litewski został usytuowany na terenie dawnego przedmieścia zwanego Krakowskim, stanowiącego przedpole bamy miejskiej prowadzącej na stary trakt krakowski. Teren dzisiejszego placu znajdował się pomiędzy głównym traktem handlowym miasta a starą drogą biegnącą wzdłuż posiadłości świętoduskich ku Wieniawie. Zarys miejsca, na którym zlokalizowany jest dzisiejszy plac Litewski można znaleźć na planie Lublina z 1783 roku. Teren dzisiejszego placu znajdował się poza zwartą zabudową Krakowskiego Przedmieścia. Od tego miejsca rozciągały się tereny należące do jurydyk ziemiańskich i kościelnych. Sam plac ma kształt trójkąta. Stronę północną stanowią posesje Potockich, Sanguszków i Czartoryskich, stronę południową zabudowania kapucynów, stronę południową zabudowania bonifratrów. Na planie nie została zaznaczona nazwa placu. Przestrzeń placu powstała dopiero podczas działalności w Lublinie Komisji Województwa Lubelskiego (od 1816 roku), która poprzez wybudowanie traktu warszawskiego, wytrasowanie placu musztry dla wojska i zlokalizowanie na tym terenie siedzib władz wojewódzkich i powiatowych, przyczyniła się do uformowania placu Litewskiego. W 1839 roku Seweryn Sierpiński w swoim przewodniku Obraz miasta Lublina posłużył się po raz pierwszy nazwą plac Litewski. Wtedy plac stał się „centrum Lublina” i zasadniczo utrzymuje tę funkcję do dziś.

Na Placu Litewskim znajdują się pomniki Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza oraz Konstytucji 3 Maja oraz obelisk upamiętniający podpisaniem aktu Unii Polsko-Litewskiej w 1569 r.

W roku obchodów 700-lecia Miasta Lublin Plac Litewski został na nowo otwarty. W sercu miasta stworzona została enklawa dla mieszkańców, jak i turystów. Powstała nowa fontanna multimedialna, która na aż pięć funkcji: wodę, światło, dźwięk, obraz i lasery, dzięki którym wieczorami można podziwiać wyjątkowe widowiska. Na miejscu są także liczne ławki i siedziska, które mogą pomieścić około 650 osób. Dla dzieci przygotowane zostały place zabaw.