З метою надавання послуг на найвищому рівні ми використовуємо файли cookie. Користування веб-сайтом lublin.eu означає, що вони будуть розміщуватися у Вашому пристрої. Ви можете змінити налаштування свого веб-браузера в будь-який момент. Детальнішу інформацію можна знайти у Політиці конфіденційності.
Інформація про персональні дані

Загальна інформаційна клаузула Уряду міста Люблін

Згідно зі ст. 13, параграф 1 і параграф 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (Офіційний вісник Європейського Союзу L 119/1 від 4.5.2016 р.) (далі – ЗРЗД), інформуємо Вас про спосіб і мету, з якою ми обробляємо Ваші персональні дані, а також про Ваші права, які виникають із законодавства про захист персональних даних:

 1. Контролером Ваших персональних даних є Президент міста Люблін; адреса: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 2. В Уряді міста Люблін ми визначили Інспектора з охорони даних, з яким Ви можете зв’язатися з усіх питань, що стосуються обробки Ваших персональних даних та реалізації Ваших прав, пов’язаних з обробкою даних. Інспектором з охорони даних є Вітольд Пшешляковський. З ним можна зв’язатися:
  • електронною поштою: ;
  • або традиційною поштою за адресою Контролера даних: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 3. Ваші персональні дані обробляються з метою:
  • дотримання встановленого законом зобов’язання, яке поширюється на Контролера (ст. 6, параграф 1, пункт c) ЗРЗД),
  • виконання завдання в суспільних інтересах або здійснення офіційних повноважень, покладених на Контролера (ст. 6, параграф 1, пункт e) ЗРЗД),
  • виконання укладених договорів (ст. 6, параграф 1, пункт b) ЗРЗД),
  • у решті випадків Ваші персональні дані обробляються виключно на основі наданої згоди в обсязі та з метою, зазначеною в тексті згоди (ст. 6, параграф 1, пункт a) ЗРЗД).
 4. Юридичною основою для обробки Ваших персональних даних є положення чинного законодавства, укладені договори або виражена Вами згода.
 5. Персональні дані ми будемо використовувати до часу завершення реалізації цілей, зазначених у пункті 3, а після того – упродовж періоду та в обсязі, що визначені положеннями чинного законодавства.
 6. Ваші дані можуть бути передані:
  • органам публічної влади та суб’єктам, які виконують публічні завдання або діють на замовлення органів публічної влади, в обсязі та з метою, визначеними положеннями чинного законодавства;
  • іншим суб’єктам, які на основі відповідних договорів, підписаних із Ґміною Люблін, обробляють персональні дані, Контролером яких є Президент міста Люблін.
 7. Ваші дані можуть оброблятися автоматизованим чином і не підлягатимуть профілюванню.
 8. Ваші дані не потраплять поза Європейську економічну зону (яка охоплює Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію).
 9. У зв’язку з обробкою Ваших персональних даних Ви маєте наступні права:
  • право на доступ до персональних даних,
  • право вимагати спростування/виправлення персональних даних;
  • право вимагати усунення персональних даних, які обробляються без належних підстав; інформуємо, що в обсязі, у якому Ваші дані обробляються на основі згоди, Ви маєте право відкликати згоду на обробку даних у будь-який момент;
  • право вимагати обмеження обробки персональних даних;
  • право висловити спротив щодо обробки Ваших персональних даних з огляду на Ваше особливе становище – у випадках, коли ми обробляємо дані на основі нашого законного інтересу;
  • право на мобільність Ваших персональних даних, тобто право на отримання від нас своїх персональних даних. Право на мобільність персональних даних діє лише стосовно тих даних, які ми обробляємо на основі Вашої згоди;
  • право подавати скаргу до наглядового органу у випадку, коли Ви ствердите, що обробка персональних даних суперечить положенням загального регламенту про захист даних.
 10. У випадку, якщо обробка персональних даних відбувається на основі згоди особи на обробку персональних даних (ст. 6, параграф 1, пункт a) ЗРЗД), Ви маєте право відкликати цю згоду в будь-який момент. Це відкликання не має впливу на відповідність чинному законодавству обробки даних, яка здійснювалася на основі згоди до її відкликання.
 11. У ситуації, коли обробка персональних даних відбувається на основі згоди особи, якої ці дані стосуються, надання Вами персональних даних Контролерові має добровільний характер.
 12. Надання Вами персональних даних є обов’язковим у випадку, коли передумовою обробки даних є положення права.