W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

450 lat Unii Lubelskiej – „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”

450 lat Unii Lubelskiej – „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”
12.11.201812:49

Rok 2019 będzie kolejnym szczególnym momentem w historii naszego miasta. Po wielkich obchodach 700-lecia Miasta Lublin, 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości, 1 lipca 2019 roku przypada kolejny ważny jubileusz – 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską.

Podkreślając tę ważną rocznicę, rok 2019 został ustanowiony Rokiem Unii Lubelskiej Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. Przypominając słowa św. Jana Pawła II, chcemy w Lublinie świętować ten rok pod hasłem „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, pokazując jak z dziedzictwa i doświadczeń Unii Lubelskiej czerpać i budować przyszłość Unii Europejskiej.

– Przed nami wyjątkowy rok, w czasie którego Lublin będzie miał okazję przypomnieć o swojej istotnej roli w kształtowaniu europejskiej wspólnoty narodów. To w Lublinie, już w XVI wieku podkreślano wartości i idee, które z czasem posłużyły za fundamenty Unii Europejskiej. W 2019 roku chcemy przypomnieć rolę Lublina w kontekście międzynarodowym i wzmocnić poczucie dumy z bycia częścią wspólnoty – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W 2015 roku Miasto Lublin oraz obiekty związane z zawarciem Unii Lubelskiej zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego – wyróżnieniem przyznawanym obiektom, zarówno materialnym jak i niematerialnym, które posiadają zasadnicze znaczenie dla historii i dziedzictwa kulturowego Europy. Unia polsko-litewska była ważnym wydarzeniem w dziejach nie tylko Lublina, Polski, ale całej Europy, m. in. z uwagi na jej pokojowy, partnerski i kompromisowy charakter. Unia zawarta w 1569 roku gwarantowała wzajemną tolerancję narodowościową i wyznaniową oraz równe prawa stanowe w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jest dziedzictwem europejskim, stanowiąc archetyp Unii Europejskiej w budowaniu federacji państw i społeczeństw obywatelskich współczesnej Europy.

Główne obchody zostały zaplanowane na okres 1 maja – 1 lipca 2019 roku, obejmując zasięgiem dwie ważne rocznice: 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja) oraz dzień zawarcia Unii Lubelskiej (1 lipca). W organizację wydarzeń aktywnie włączyły się miasta partnerskie i zaprzyjaźnione, lubelskie szkoły i uczelnie oraz wiele instytucji naukowych i kulturalnych w kraju i za granicą.

Wspólnie z III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej od początku 2019 roku zaplanowano działania edukacyjne skierowane do lubelskich dzieci i młodzieży, m. in. konspekty lekcji przybliżające założenia i okoliczności zawarcia Unii Lubelskiej, konkursy historyczne w połączeniu z propozycją spaceru śladami Unii po Lublinie oraz wystawy. Zostanie również powołana Rada Naukowa 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej pełniąca merytoryczny nadzór nad programem obchodów, a także inicjująca programy, projekty i wydarzenia w obszarze naukowym.

Poza osią edukacyjną, w przestrzeni miasta będzie można uczestniczyć w licznych wydarzeniach kulturalnych dedykowanych 450. rocznicy Unii Lubelskiej. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie Dzień Unii Lubelskiej przypadający 1 lipca. Tego dnia odbędzie się Uroczysta Sesja Rady Miasta Lublin, w której udział wezmą liczne delegacje zagraniczne i zaproszeni goście. Obchody potrwają cały dzień, a wieczorem, przy Zamku Lubelskim, zostanie wystawione wielkie widowisko teatralno-muzyczne nawiązujące do historii zawarcia Unii Lubelskiej, ukazujące życie ówczesnego miasta, emocjonujące spory i negocjacje polityczne. W widowisku weźmie udział ponad 100 aktorów, muzyków i improwizatorów w rolach króla, dworu i szlachty. Całość wypełni wielka scenografia rodem z XVI wieku. Widzowie za sprawą interaktywnych akcji teatralnych oraz udostępnionych im kostiumów historycznych, będą mieli okazję aktywnego uczestnictwa w spektaklu tak, aby mogli poczuć się sygnatariuszami aktu Unii Lubelskiej.

Większość lubelskich instytucji kultury w 2019 roku, w związku z rocznicą zawarcia Unii Lubelskiej, podejmie działania prezentacyjne, edukacyjne i zmierzające do zawierania współpracy z partnerami z Litwy oraz pozostałymi krajami leżącymi na terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Specjalne elementy odnoszące się do wspólnego dziedzictwa Polski i Litwy znajdą się również podczas flagowych miejskich festiwali, takich jak Noc Kultury, Wschód Kultury Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Jarmark Jagielloński czy Europejski Festiwal Smaku.

Unia Lubelska stanie się również motywem przewodnim Sezonu Lublin (nabór ofert zostanie ogłoszony na początku listopada 2018 roku), Festiwalu Chórów Miast Partnerskich Lublina, na który zostały zaproszone chóry z Litwy, Ukrainy i Białorusi, Festiwalu Legend Lubelskich, zamieniającym miasto w miejsce historycznych inscenizacji oraz podczas którego powstanie specjalna instalacja artystyczna nawiązująca do Unii Lubelskiej, Kongresu Ut unum sint – międzynarodowego kongresu chórów dziecięcych m. in. z Litwy, Ukrainy, Białorusi czy Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych im. I. Wachowiaka rozbudowanych o Festiwal Pieśni i Tańca Dwóch Narodów – spotkania zespołów folklorystycznych z Polski i Litwy.

Dodatkowo nie zabraknie spotkań, konferencji oraz kongresów naukowych badających znaczenie Unii Lubelskiej w historii Polski i Europy, w tym międzynarodowe spotkanie przedstawicieli miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego organizowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, które odbędzie się w ramach cyklicznie organizowanego „Święta Od Unii do Unii”, konferencja naukowa Wydziału Politologii UMCS oraz zostanie przygotowana specjalna oś programowa podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

Program obchodów ma charakter otwarty, zapraszamy do włączenia się i współtworzenia tego wyjątkowego jubileuszu. Do 31 października 2018 roku trwa nabór na stypendia Prezydenta Miasta Lublin z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 roku. Na przełomie listopada i grudnia 2018 zostaną ogłoszone konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pn. „Unia Lubelska: kultura – pamięć – dialog”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdą się na stronie kultura.lublin.eu. Nabór ofert do programu Sezon Lublin rozpocznie się na początku listopada 2018 roku poprzez stronę sezon.lublin.eu.

Zachęcamy do zgłaszania własnych pomysłów na realizację inicjatyw zainspirowanych historią Unii Lubelskiej na adres mailowy: .

Pełny program jubileuszu zostanie przedstawiony 10 stycznia 2019 roku, w dniu 450. rocznicy rozpoczęcia sejmu koronnego w Lublinie z 1569 roku, podczas którego podpisano Unię Lubelską.


Rok 2019 został ustanowiony Rokiem Unii Lubelskiej Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. 1 lipca jest ustanowiony Dniem Sejmu Polskiego Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz Dniem Unii Lubelskiej zgodnie z Uchwałą nr 292/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r.