W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Lublina

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Lublina
08.01.202112:32

Miasto Lublin w 2021 roku kontynuuje usługę nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. W związku z pandemią, mieszkańcy mogą skorzystać ze wsparcia w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu, maila lub komunikatora internetowego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
  • nieodpłatną mediację;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest między innymi z następujących dziedzin: prawo rodzinne, prawo pracy, sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej, prawo administracyjne, prawo podatkowe oraz prawo karne. Dodatkowo, usługą objęte są także sprawy związane z prowadzeniem przez osoby fizyczne jednoosobowej działalność gospodarczej, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu. W razie potrzeby, pomoc obejmuje wspólne sporządzenia planu działania i pomoc w jego realizacji. Poradnictwo to dedykowane jest w szczególności dla osób zadłużonych oraz w zakresie spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Mieszkańcy mogą również skorzystać z nieodpłatnej mediacji, która obejmuje poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie procesu mediacji, jak również udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Dyżury z nieodpłatnej mediacji odbywają się w poniedziałki, wtorki oraz środy.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Aby skorzystać z porady prawnej, należy się wcześniej umówić:

  • za pomocą strony internetowej – pod adresem: www.np.ms.gov.pl
  • za pomocą telefonu – pod numerem: 81 466 12 10 (telefon czynny w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30).

Po wcześniejszym umówieniu porady, prawnicy kontaktują się z daną osobą za pomocą telefonu, e-maila lub komunikatora internetowego. Porady takie odbywają się w godzinach stacjonarnej działalności punktów.

W Lublinie funkcjonuje 14 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W 7 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci oraz radcowie prawni wskazani przez lubelskie samorządy zawodowe. Pozostałe punkty są prowadzone przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert. W 2021 roku są to: Stowarzyszenie „Sursum Corda”, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Agape” oraz Pasieka – Fundacja Rozwoju i Wsparcia.

W Lublinie system nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. Do końca 2020 r. udzielono ponad 11,5 tys. porad.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Lublin jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej dostępnych jest na stronie lublin.eu.