W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Kolejne środki na modernizacje sieci ciepłowniczej

29.11.201711:59

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. pozyskało dotację w wysokości 35,6 mln zł na realizację kolejnego projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”. Spółka w ramach projektu zmodernizuje 23 km sieci ciepłowniczych. Wartość projektu wynosi 61,1 mln zł.

Umowa w sprawie dofinansowania została podpisana 27 listopada br. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt dotyczy modernizacji istniejących sieci ciepłowniczych. W ramach Projektu realizowane będą dwie technologie – rewitalizacja i wymiana sieci kanałowych na preizolowane. Rewitalizacja polegać będzie na wymianie starej izolacji na efektywniejszą izolację modułową z pianki poliuretanowej o znacznie niższym współczynniku przenikalności cieplnej. Technologia ta będzie zastosowana dla sieci o dużych średnicach oraz sieci naziemnych, wymagających jedynie cząstkowych napraw. Dla pozostałych sieci zakres dotyczy wymiany istniejących wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych kanałowych na sieci preizolowane.

Projekt obejmuje sieci wybudowane w latach 1970-1990, które wymagają modernizacji z uwagi poprawę bezpieczeństwa dostaw i rosnący popyt na ciepło systemowe. Inwestycje będą dotyczyć strategicznych rurociągów zasilających dzielnice: Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Felin, Bronowice, Hajdów-Zadębie.

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych.

Dodatkowe korzyści wynikające z realizacji Projektu to poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do odbiorców, ograniczenie poziomu kosztów eksploatacyjnych oraz poprawa stanu jakości powietrza w Lublinie i na obszarach sąsiadujących poprzez obniżenie emisji w źródłach ciepła zasilających systemy ciepłowniczy.

Rezultatami bezpośrednimi będą:

  • wymiana 23 km sieci ciepłowniczych
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na poziomie 27.875 GJ/rok
  • spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) w ilości 7.788 Mg/rok.

Rezultatami pośrednimi będą:

  • ograniczenie strat na przesyle i dystrybucji ciepła oszacowane na poziomie 87.108 GJ/rok
  • zmniejszenie emisji pyłów o 4,14 Mg rocznie

Przyznane dofinansowane pochodzi z Funduszu Spójności w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wszystkie zadania planowane do realizacji w ramach przyznanej dotacji zostały uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin oraz wpisane do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT).

LPEC S.A. dotychczas zawarła dwie umowy na dofinansowanie inwestycji w rozwój i modernizację lubelskiego systemu ciepłowniczego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji przekraczającą 60 mln zł. Łączna wartość projektów wynosi 100,5 mln zł. Dofinansowane projekty wpisują się w realizację „Strategii rozwoju LPEC S.A. na lata 2017-2021”.