W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ogłoszenie o emisji obligacji przychodowych

Ogłoszenie o emisji obligacji przychodowych
03.10.202305:38

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH GMINY LUBLIN na podstawie uchwały Nr 577/XVII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania  i wykupu (z późn. zm.)

W związku z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Prezydent Miasta Lublin informuje, iż Gmina Lublin – miasto na prawach powiatu – w dniu 29 września 2023 roku dokonała emisji obligacji przychodowych Serii nr 2 / kod: GLUB12040335 na kwotę 55.000.000,00 zł.

Środki pozyskane z emisji obligacji przychodowych Seria nr 2 / kod: GLUB12040335 przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych pod nazwą: „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, „rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52”, „rozbudowa ul. Raszyńskiej” oraz „przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina” – zadanie obejmuje budowę ul. Skowronkowej i ul. Bliskiej.

Obligacje przychodowe Gminy Lublin przyznają obligatariuszom prawo do zaspokajania swoich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami Gminy Lublin z przychodów pochodzących z opłat jednorazowych, abonamentowych oraz zryczałtowanych za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, które pobierane są na podstawie Uchwały nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (z późn. zm.).

Wysokość zadłużenia z tytułu emisji obligacji przychodowych w ramach powyższej emisji na dzień 29 września 2023 r. wynosi 55.000.000,00 zł, natomiast łączne zadłużenie z tytułu emisji obligacji przychodowych Serii nr 1 / kod: GLUB11150330 oraz Serii nr 2 / kod: GLUB12040335 na dzień 29 września 2023 r. wynosi 100.000.000,00 zł.