W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Sesja Rady Miasta Lublin (21 maja)

15.05.202008:30

Obrady, stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) będą się odbywały w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link do transmisji obrad Rady Miasta Lublin 

Radni Rady Miasta Lublin będą mogli brać udział w sesji zwołanej na dzień 21 maja 2020 roku w zdalnym trybie obradowania (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość), zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 21 maja 2020 r. (czwartek), na godz. 9.00:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XVIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej uhonorowania śp. Mieczysława Czechowicza nazwą ulicy, placu lub ronda w Lublinie (druk nr 760-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  2. petycji grupy podmiotów reprezentowanych przez Fundację Życie i Rodzina dotyczącej zaprzestania prac w sprawie opracowania i wdrożenia miejskiego programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) (druk nr 759-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  3. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część II, Obszar I-P – rejon ulic: Zakole, Wapiennej (druk nr 757-1);
  4. zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2020-2022 na finansowanie kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (druk nr 744-1);
  5. nadania statutu Branżowej Szkole Usługowej Specjalnej II stopnia w Lublinie (druk nr 748-1);
  6. zmiany uchwały nr 647/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie (druk nr 747-1);
  7. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 745-1) – projekt grupy radnych;
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Puławskiej oraz Al. generała Władysława Sikorskiego (druk nr 750-1);
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Gospodarczej 40 stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 751-1);
  10. wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 49 w Lublinie (druk nr 752-1);
  11. wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 17 w Lublinie (druk nr 753-1);
  12. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 754-1);
  13. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Miasta Lublin – miasta na prawach powiatu położonej przy ul. Sierocej 15 w Lublinie (druk nr 755-1);
  14. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 756-1);
  15. uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 758-1).
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 (druk nr 749-1).
 7. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin oraz pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 743-1).
 8. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 9. Zamknięcie obrad.