W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (26 maja)

Sesja Rady Miasta Lublin (26 maja)
20.05.202214:13

Porządek obrad XL sesji Rady Miasta Lublin w dniu 26 maja 2022 r. (czwartek).

Transmisja pod linkiem.

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołów XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1455-1).
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 1473-1);
  • przystąpienia Gminy Lublin do projektu partnerskiego pn. „Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej – przestrzeń współpracy partnerów V4 i PW” (eng. Cross-Border Cooperation Congress and Academy – cooperating hub for V4 and EaP) realizowanego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (eng. International Visegrad Fund) z grantu Visegrad + Grants (druk nr 1466-1);
  • skargi na działanie Dyrektora XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (druk nr 1467-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • skargi z dnia 1 kwietnia 2022 r. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie opóźnień w budowie dróg gminnych (druk nr 1468-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • skargi z dnia 5 kwietnia 2022 r. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie opóźnień w budowie dróg gminnych (druk nr 1469-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr 1443-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1444-1);
  • podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (druk nr 1442-1);
  • szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczoleczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej (druk nr 1471-1);
  • obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 1445-1);
  • zawieszenia w 2022 roku realizacji niektórych projektów ze środków budżetu obywatelskiego (druk nr 1446-1);
  • zmiany uchwały nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1447-1);
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II w rejonie ulicy Lisiej (druk nr 1460-1);
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II w rejonie ulicy Perłowej (druk nr 1461-1);
  • uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II w części dotyczącej rejonu ulicy J. Sawy (druk nr 1462-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni dla obszaru A – rejon ulic: Strzeszewskiego i Strzembosza (druk nr 1456-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni dla obszaru D – rejon alei Spółdzielczości Pracy (druk nr 1457-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II dla obszaru D – rejon ulic: Głębokiej i J. Sowińskiego (druk nr 1458-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II dla obszaru położonego w rejonie ul. Pielęgniarek (druk nr 1459-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 (druk nr 1448-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 (druk nr 1449-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 (druk nr 1463-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 (druk nr 1464-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Kowalskiej 5 (druk nr 1450-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Kowalskiej 5 (druk nr 1451-1);
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Lublin na rzecz Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku położonym w Lublinie przy ul. Glinianej 27 (druk nr 1453-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Filaretów (druk nr 1452-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobl. ul. Filaretów (druk nr 1454-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Jana Karskiego, ul. Spokojnej oraz ul. Ewangelickiej (druk nr 1465-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Józefa Franczaka „Lalka” (druk nr 1470-1);
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1472-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1474-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1475-1).
 7. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła