W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji (16 listopada)

09.11.201810:06

Sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się w najbliższy piątek (16 listopada). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XLIX sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (druk nr 1605-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 1606-1);
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. (druk nr 1607-1);
 • przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2018-2022” (druk nr 1608-1);
 • zmiany uchwały nr 1057/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku (druk nr 1609-1);
 • budowy na terenie Placu Lecha Kaczyńskiego w Lublinie pomnika Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich (druk nr 1610-1) – projekt grupy radnych.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1611-1).
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Miasta Lublin.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych Rady Miasta Lublin.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Lublin VII kadencji 2014-2018.
 7. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał będą opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.