Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971, z późn. zm.)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)

W celu skorzystania z ESP Urzędu Miasta Lublin dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na ePUAP: https://epuap.gov.pl
  • posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego
  • potwierdzenie profilu zaufanego w punkcie potwierdzania profili
  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu

Adres skrytki Urzędu Miasta Lublin na ePUAP to: /UMLublin/SkrytkaESP lub /UMLublin/skrytka


Formularze elektroniczne Urzędu Miasta Lublin dostępne na platformie ePUAP:

Kancelaria Prezydenta

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Egzekucji

Wydział Geodezji

Wydział Komunikacji

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Planowania

Wydział Podatków

Wydział Sportu i Turystyki

Wydział Spraw Administracyjnych