W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Numery rachunków bankowych

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Lublin w Banku PEKAO S.A. V O/Lublin

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Lublin w Banku Polska Kasa Opieki S. A. oddział Lublin dla osób wpłacających za granicą: PKOPPLPW PL pełny właściwy dla wpłaty numer rachunku bankowego


Nr rachunku:

 • 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 w przypadku wpłaty w PLN
 • 53 1240 1503 1111 0010 0125 3628 w przypadku wpłaty z zagranicy w walucie obcej

Tytuł: opłata skarbowa, w tym za pełnomocnictwo


Nr rachunku: 18 1240 1503 1111 0010 0125 4452

Tytuł: sprzedaż kopii map, wypisów i wyrysów z ewidencji nieruchomości


Nr rachunku: 15 1240 1503 1111 0011 0736 1836

Tytuł: opłaty komunikacyjne m. in. za:

 • wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, zezwoleń czasowych i innych,
 • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego,
 • wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 • wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne,
 • egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.

Nr rachunku: 62 1240 1503 1111 0010 0125 3660

Tytuł:

 • darowizna
 • wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje,
 • opłaty za:
  • wydanie dziennika budowy i specyfikacji przetargowej,
  • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Nr rachunku: 56 1240 1503 1111 0010 1647 7433

Tytuł: opłaty za:

 • udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL,
 • wydanie karty parkingowej,
 • wydanie Karty Dużej Rodziny.

Nr rachunku : 92 1240 1503 1111 0010 0125 4090

Tytuł: dochody Gminy Lublin z tytułu:

 • wieczystego użytkowania,
 • sprzedaży mieszkań komunalnych,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • dzierżawy gruntów,
 • odpłatnego korzystanie z mienia (najem, dzierżawa),
 • sprzedaży działek,
 • sprzedaży składników majątkowych
 • zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań,
 • wydania kart wędkarskich,
 • opłaty adiacenckiej.

Nr rachunku: 70 1240 1503 1111 0010 0125 4292

Tytuł: dochody Skarbu Państwa z tytułu:

 • wieczystego użytkowania,
 • trwałego zarządu,
 • sprzedaży lokali,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
 • najmu i dzierżawy mienia.

Tytuł: wpłaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych osoby fizyczne i prawne winny dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer jest podany w decyzji wymiarowej, a w przypadku podatków deklarowanych w pisemnej informacji przesłanej do każdego podatnika. W pozostałych przypadkach oraz w przypadku przelewu płatności z zagranicy w walucie obcej wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 53 1240 1503 1111 0010 0125 3628.

Uiszczając podatek przelewem należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. nazwę podatku oraz okres (rok i rata).


Nr rachunku: 78 1240 1503 1111 0010 2198 7413

Tytuł: wpłaty uzyskane z egzekucji


Nr rachunku: 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875

Tytuł: wadia


Nr rachunku: 46 1240 1503 1111 0010 0125 4045

Tytuł: zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nr rachunku: 97 1240 1503 1111 0010 1585 3470

Tytuł: wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Nr rachunku:85 1240 1503 1111 0010 3766 3554

Tytuł: mandaty nakładane przez Straż Miejską miasta Lublin


Nr rachunku budżetu miasta: 50 1240 1503 1111 0010 0125 3585

Tytuł:

 • subwencje, dotacje,
 • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy i powiatu, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej),
 • dochody budżetu miasta oraz Skarbu Państwa realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin.

Tytuł: wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer jest podany w pisemnej informacji przesłanej do każdego podatnika po złożeniu deklaracji. W pozostałych przypadkach oraz w przypadku przelewu płatności z zagranicy w walucie obcej wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 35 1240 1503 1111 0010 5007 4634.

Uiszczając opłatę przelewem należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. nazwę nieruchomości, kod płatnika oraz okres (rok i rata).


Wpłat można dokonać:

 1. Za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej;
   
 2. Bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Lublin;
   
 3. Bez dodatkowych opłat i prowizji (gotówką, przy użyciu kart płatniczych, za pośrednictwem płatności mobilnych) w punktach kasowych Banku Pekao S.A. znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:
  • ul. Wieniawska 14 (I piętro) w godzinach:
   • poniedziałek od 07:45 do 16:30
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:00
  • ul. Czechowska 19A (I piętro) w godzinach:
   • poniedziałek od 09:15 do 16:30
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 14:30
 4. Bez dodatkowych opłat i prowizji w opłatomatach:
  • ul. Wieniawska 14 (I piętro) – tylko przy użyciu kart płatniczych – w godzinach:
   • poniedziałek od 07:45 do 16:45
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:15
  • ul. Filaretów 44 – gotówką oraz przy użyciu kart płatniczych – w godzinach:
   • poniedziałek od 07:45 do 16:45
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:15
  • ul. Kleeberga 12a – gotówką oraz przy użyciu kart płatniczych – w godzinach:
   • poniedziałek od 07:45 do 16:45
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:15
  • ul. Szaserów 13-15 – gotówką oraz przy użyciu kart płatniczych – w godzinach:
   • poniedziałek od 07:45 do 16:45
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:15
  • ul. Nowy Świat 38 – gotówką oraz przy użyciu kart płatniczych – w godzinach:
   • poniedziałek od 07:45 do 16:45
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:15
  • ul. Czechowska 19A (I piętro) – tylko przy użyciu kart płatniczych – w godzinach:
   • poniedziałek od 09:15 do 16:30
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 14:30