Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Numery rachunków bankowych

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Lublin w Banku PEKAO S.A. V O/Lublin:

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Lublin w Banku Polska Kasa Opieki S.A. oddział Lublin dla osób wpłacających za granicą:

PKOPPLPW PL pełny właściwy dla wpłaty numer rachunku bankowego

Tytuł:

 • wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje,
 • opłaty  za:
  • wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, zezwoleń czasowych i innych,
  • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego,
  • wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
  • wydanie  licencji  na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  • wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne,
  • egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  • wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym,
  • wydanie dziennika budowy i specyfikacji przetargowej,
  • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

Nr rachunku: 62 1240 1503 1111 0010 0125 3660

 

Tytuł:

 • opłaty  za:
  • udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru  PESEL,
  • wydanie karty parkingowej.

Nr rachunku: 56 1240 1503 1111 0010 1647 7433


Tytuł:

 • opłaty wynikające z dokumentów wystawionych do dnia 30-06-2011 r.:
  • zajęcie pasa drogowego,
  • parkowanie pojazdu na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
  • opłata dodatkowa za parkowanie pojazdu bez wniesienia opłat.

Nr rachunku: 91 1240 1503 1111 0010 0125 3817


Tytuł:

 • wieczyste użytkowanie,
 • sprzedaż mieszkań komunalnych,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • odpłatne  nabycie prawa własności  oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • dzierżawa gruntów,
 • odpłatne korzystanie z mienia (najem, dzierżawa),
 • sprzedaż działek,
 • sprzedaż składników majątkowych
 • zwrot zwaloryzowanych odszkodowań,
 • wydanie kart wędkarskich.

Nr rachunku : 92 1240 1503 1111 0010 0125 4090

 

Tytuł:

 • dochody Skarbu Państwa z tytułu:
  • wieczystego użytkowania,
  • trwałego zarządu,
  • sprzedaży  lokali,
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
  • najmu i dzierżawy mienia               

Nr rachunku: 70 1240 1503 1111 0010 0125 4292


Tytuł:
Wpłaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego  od środków transportowych osoby fizyczne i prawne winny dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer jest podany w decyzji wymiarowej, a w przypadku podatków deklarowanych w pisemnej informacji przesłanej do każdego podatnika.
W pozostałych przypadkach wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać na rachunek:
53 1240 1503 1111 0010 0125 3628

Uiszczając podatek przelewem należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. nazwę podatku oraz okres (rok i rata).

Wpłat z tytułu ww. podatków można dokonać kartą płatniczą w punktach kasowych znajdujących się w Biurze Obsługi Mieszkańców przy:

 • ul. Wieniawskiej 14,
 • ul. Filaretów 44,
 • ul. Kleeberga 12a,
 • ul. Szaserów 13-15.


Tytuł: opłata skarbowa, w tym za pełnomocnictwo
Nr rachunku: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Tytuł: wpłaty uzyskane z egzekucji
Nr rachunku: 78 1240 1503 1111 0010 2198 7413

Tytuł: wadia

 

Nr rachunku: 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875

Tytuł: zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nr rachunku: 46 1240 1503 1111 0010 0125 4045

Tytuł: sprzedaż kopii map, wypisów i wyrysów z ewidencji nieruchomości
Nr rachunku: 18 1240 1503 1111 0010 0125 4452

Tytuł: wydanie zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych
Nr rachunku: 97 1240 1503 1111 0010 1585 3470


Tytuł:

 • subwencje, dotacje,
 • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy i powiatu, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek  od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej),
 • dochody budżetu miasta oraz Skarbu Państwa realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin.

Nr rachunku budżetu miasta: 50 1240 1503 1111 0010 0125 3585

Tytuł:
Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer jest podany w pisemnej informacji przesłanej do każdego podatnika po złożeniu deklaracji. W pozostałych przypadkach wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek:
35 1240 1503 1111 0010 5007 4634

Uiszczając opłatę przelewem należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. nazwę nieruchomości, kod płatnika oraz okres (rok i rata).
Wpłat z tytułu ww. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w punktach kasowych znajdujących się w Biurze Obsługi Mieszkańców przy: ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12a, ul. Szaserów 13-15 oraz we wszystkich oddziałach Banku PEKAO SA na terenie Lublina bez dodatkowych opłat.

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik liczbowo)