W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Numery rachunków bankowych

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Lublin w Banku PEKAO S.A. V O/Lublin

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Lublin w Banku Polska Kasa Opieki S. A. oddział Lublin dla osób wpłacających za granicą: PKOPPLPW PL pełny właściwy dla wpłaty numer rachunku bankowego


Nr rachunku:

 • 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 w przypadku wpłaty w PLN
 • 53 1240 1503 1111 0010 0125 3628 w przypadku wpłaty z zagranicy w walucie obcej

Tytuł: opłata skarbowa, w tym za pełnomocnictwo


Nr rachunku: 18 1240 1503 1111 0010 0125 4452

Tytuł: sprzedaż kopii map, wypisów i wyrysów z ewidencji nieruchomości


Nr rachunku: 15 1240 1503 1111 0011 0736 1836

Tytuł: opłaty komunikacyjne m. in. za:

 • wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, zezwoleń czasowych i innych,
 • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego,
 • wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 • wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne,
 • egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.

Nr rachunku: 62 1240 1503 1111 0010 0125 3660

Tytuł:

 • darowizna
 • wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje,
 • opłaty za:
  • wydanie dziennika budowy i specyfikacji przetargowej,
  • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Nr rachunku: 56 1240 1503 1111 0010 1647 7433

Tytuł: opłaty za:

 • udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL,
 • wydanie karty parkingowej,
 • wydanie Karty Dużej Rodziny.

Nr rachunku : 92 1240 1503 1111 0010 0125 4090

Tytuł: dochody Gminy Lublin z tytułu:

 • wieczystego użytkowania,
 • sprzedaży mieszkań komunalnych,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • dzierżawy gruntów,
 • odpłatnego korzystanie z mienia (najem, dzierżawa),
 • sprzedaży działek,
 • sprzedaży składników majątkowych
 • zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań,
 • wydania kart wędkarskich,
 • opłaty adiacenckiej.

Nr rachunku: 70 1240 1503 1111 0010 0125 4292

Tytuł: dochody Skarbu Państwa z tytułu:

 • wieczystego użytkowania,
 • trwałego zarządu,
 • sprzedaży lokali,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
 • najmu i dzierżawy mienia.

Tytuł: wpłaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych osoby fizyczne i prawne winny dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer jest podany w decyzji wymiarowej, a w przypadku podatków deklarowanych w pisemnej informacji przesłanej do każdego podatnika. W pozostałych przypadkach oraz w przypadku przelewu płatności z zagranicy w walucie obcej wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 53 1240 1503 1111 0010 0125 3628.

Uiszczając podatek przelewem należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. nazwę podatku oraz okres (rok i rata).


Nr rachunku: 78 1240 1503 1111 0010 2198 7413

Tytuł: wpłaty uzyskane z egzekucji


Nr rachunku: 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875

Tytuł: wadia


Nr rachunku: 46 1240 1503 1111 0010 0125 4045

Tytuł: zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nr rachunku: 97 1240 1503 1111 0010 1585 3470

Tytuł: wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Nr rachunku: 85 1240 1503 1111 0010 3766 3554

Tytuł: mandaty nakładane przez Straż Miejską miasta Lublin

UWAGA! Mandaty Straży Miejskiej wystawiane od dnia 01.01.2024 należy wpłacać na rachunek bankowy Straży Miejskiej Miasta Lublin nr 95 1240 1503 1111 0010 0126 0147


Nr rachunku budżetu miasta: 50 1240 1503 1111 0010 0125 3585

Tytuł:

 • subwencje, dotacje,
 • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy i powiatu, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej),
 • dochody budżetu miasta oraz Skarbu Państwa realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin.

Tytuł: wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer jest podany w pisemnej informacji przesłanej do każdego podatnika po złożeniu deklaracji. W pozostałych przypadkach oraz w przypadku przelewu płatności z zagranicy w walucie obcej wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 35 1240 1503 1111 0010 5007 4634.

Uiszczając opłatę przelewem należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. nazwę nieruchomości, kod płatnika oraz okres (rok i rata).


Wpłat można dokonać:

 1. Za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej;
   
 2. Bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Lublin;
   
 3. Bez dodatkowych opłat i prowizji (gotówką, przy użyciu kart płatniczych, za pośrednictwem płatności mobilnych) w punktach kasowych Banku Pekao S.A. znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:
  • ul. Wieniawska 14 (I piętro) w godzinach:
   • poniedziałek od 07:45 do 16:30
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:00
  • ul. Czechowska 19A (I piętro) w godzinach:
   • poniedziałek od 09:15 do 16:30
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 14:30
 4. Bez dodatkowych opłat i prowizji w opłatomatach:
  • ul. Wieniawska 14 (I piętro) – tylko przy użyciu kart płatniczych – w godzinach:
   • poniedziałek od 07:45 do 16:45
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:15
  • ul. Filaretów 44 – gotówką oraz przy użyciu kart płatniczych – w godzinach:
   • poniedziałek od 07:45 do 16:45
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:15
  • ul. Kleeberga 12a – gotówką oraz przy użyciu kart płatniczych – w godzinach:
   • poniedziałek od 07:45 do 16:45
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:15
  • ul. Szaserów 13-15 – gotówką oraz przy użyciu kart płatniczych – w godzinach:
   • poniedziałek od 07:45 do 16:45
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:15
  • ul. Nowy Świat 38 – gotówką oraz przy użyciu kart płatniczych – w godzinach:
   • poniedziałek od 07:45 do 16:45
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:15
  • ul. Czechowska 19A (I piętro) – tylko przy użyciu kart płatniczych – w godzinach:
   • poniedziałek od 09:15 do 16:30
   • wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 14:30