Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Opis usług

Karty informacyjne Urzędu Miasta Lublin dostępne są tymczasowo na stronie bip.lublin.eu.

 Biuro - Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
 Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 Biuro Rady Miasta

Biuro Rewitalizacji

 Kancelaria Prezydenta
 Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 Urząd Stanu Cywilnego

 Dziecko
 Małżeństwo
 Zgon
 Akty stanu cywilnego
 Imię i nazwisko

 Wydział Architektury i Budownictwa
 Wydział Audytu i Kontroli
 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego
 Wydział Budżetu i Księgowości
 Wydział Egzekucji

 Postępowanie egzekucyjne

 Wydział Geodezji

 Wnioski
 Grunty
 Geodezja
 Ewidencja gruntów i budynków
 Inwestycje
 Rolnictwo
 Wykonawstwo geodezyjne
 Pozostałe procedury Wydziału Geodezji

 Wydział Gospodarki Komunalnej

 Cmentarze i groby

 Wydział Gospodarowania Mieniem

 Dzierżawy
 Lokale mieszkalne, sprzedaż
 Trwały zarząd
 Użytkowanie wieczyste
 Sprzedaż/Wykup
 Wynajem lokali
 Służebności
 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

 Wydział Komunikacji

 Prawo jazdy/uprawnienia do kierowania pojazdami
 Komunikacja/transport
 Rejestracja i oznaczanie pojazdów

 Wydział Kultury
 Wydział Ochrony Środowiska

 Gospodarka wodna
 Decyzje środowiskowe
 Odpady komunalne
 Odpady przemysłowe
 Ochrona powietrza
Informacja o środowisku
 Pozostałe WOŚ

 Wydział Organizacji Urzędu
 Wydział Oświaty i Wychowania
 Wydział Planowania
 Wydział Podatków

 Doręczanie pism za pośrednictwem ePUAP
 Podatek od nieruchomości
 Podatek rolny
 Podatek leśny
 Podatek od środków transportowych
 Nadpłaty i zwroty podatków i opłat
 Zaległości podatkowe/Spłata zobowiązań
 Zaświadczenia oraz interpretacja przepisów

 Wydział Sportu i Turystyki
 Wydział Spraw Administracyjnych

 Dowód osobisty
 Zameldowania i wymeldowania
 PESEL
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Alkohol - zezwolenia
 Stowarzyszenia
 Wojskowość
 Rejestr wyborców
 Wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych

 Wydział Spraw Mieszkaniowych

 Lokale mieszkalne, socjalne i zakładowe
 Najem
 Remonty i adaptacje
 Eksmisje
 Zamiany
 Dodatki mieszkaniowe
 Dodatek energetyczny
 Repatriacja

 Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 Rodzina Trzy Plus
 Uzależnienia
 Zdrowie
 Karta Dużej Rodziny
 Dotacja dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobek lub klub dziecięcy
 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik słownie)