W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Ogłoszenia bieżące

Ogłoszenie - upadłość Energetycznego Centrum S.A.

W dniu 3 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Energetycznego Centrum S.A. Sąd wezwał wierzycieli upadłej spółki, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie
30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 grudnia 2018 r. poz. 56342.
Termin na zgłoszenie wierzytelności upływa więc 16 stycznia 2019 r.

Klienci Energetycznego Centrum S.A., którzy do dnia 2 grudnia 2018 r. uregulowali na rzecz Spółki jakiekolwiek należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego mogą dochodzić swoich roszczeń w trybie zgłoszenia wierzytelności do Sędziego-komisarza.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt: X GUp 1078/18, na adres:  

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sędzia-Komisarz SSR Kamila Wasilewska

Więcej informacji oraz wzór zgłoszenia wierzytelności dostępne są na stronie www.ec.net.pl oraz stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce pn. „Komunikaty”.