W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wydział Budżetu i Księgowości

Wydział Budżetu i Księgowości
Adres: 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14/314
Telefon: 81 466 1300
Fax: 81 466 1301
Email:
Dyrektor: Mirosława Puton

Godziny pracy
Dla pracowników Wydziału Budżetu i Księgowości ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).
W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania
Wydział Budżetu i Księgowości realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. opracowania projektu budżetu miasta Lublin;
 2. przygotowywania projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta dotyczących zmian w budżecie miasta Lublin;
 3. współpracy z jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i wykonania budżetu miasta Lublin;
 4. przygotowania i opracowania wieloletniej prognozy finansowej;
 5. opracowywania projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmiany;
 6. współpracy z urzędami skarbowymi w zakresie planowania i wykonywania dochodów ustalanych i pobieranych przez urzędy skarbowe;
 7. współpracy w zakresie planowania i wykonywania dochodów i wydatków z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień;
 8. bieżącej analizy dochodów i wydatków oraz analizy zobowiązań pieniężnych wynikających z zawieranych umów;
 9. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej budżetu miasta Lublin obejmującej: dochody i wydatki budżetu, dochody skarbu państwa, przychody i rozchody w zakresie kredytów, pożyczek i obligacji oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej i budżetowej;
 10. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej Urzędu obejmującej: dochody i wydatki budżetu realizowane przez Urząd, dochody i wydatki Skarbu Państwa, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, sumy depozytowe, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej i budżetowej;
 11. dokonywania wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym Urzędu;
 12. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 13. pozyskiwania środków w postaci kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w bankach krajowych i zagranicznych w celu zapewnienia finansowania zadań ujętych w budżecie miasta Lublin;
 14. monitorowania długu miasta Lublin;
 15. koordynowania prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem informacji za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego o przebiegu wykonania budżetu miasta Lublin;
 16. koordynowania prac związanych z przygotowaniem i opracowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
 17. obsługi płatności bezgotówkowych dokonywanych kartą płatniczą.