W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adres: ul. Złota 2 p. 20, 20-112 Lublin
Telefon: 81 466 2650
Fax: 81 466 2651
Email:
Dyrektor: Hubert Mącik

Godziny pracy

Dla pracowników Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).

W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz dobrami kultury współczesnej, w szczególności w zakresie:

  1. planowania dziedzictwa kulturowego miasta Lublin we współpracy z komórkami organizacyjnymi, stanowiskami pracy w departamentach, jednostkami organizacyjnymi i społecznością lokalną;
  2. koordynowania zarządzania dziedzictwem kulturowym miasta Lublin, w tym krajobrazem kulturowym na obszarze Miasta Lublin
  3. kształtowania świadomości wartości dziedzictwa kulturowego miasta Lublin poprzez działania edukacyjne i promocyjne;
  4. prowadzenia gminnej ewidencji zabytków;
  5. koordynowania działań związanych z kulturą przestrzeni;
  6. prowadzenia ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie zleconym przez Wojewodę Lubelskiego;
  7. prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji, w tym o zwrot dotacji,  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku  wpisanym do rejestru.