W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Departament Inwestycji i Rozwoju

Wydział Gospodarki Komunalnej
Adres: ul. Zana 38/710, 20-601 Lublin
Telefon: 81 466 3100
Fax: 81 466 3101
Email:
Dyrektor: Ludwika Stefańczyk

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).
W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania

Wydział Gospodarki Komunalnej realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. oczyszczania Miasta Lublin, z wyłączeniem pasów drogowych oraz nadzoru nad realizacją tych zadań;
 2. bieżącego utrzymania i remontów miejskich fontann i przepompowni, zdrojów ulicznych, punktów szybkiego napełniania wozów strażackich oraz kanalizacji deszczowej, w tym usuwania skutków zanieczyszczeń środowiska spowodowanych nieprawidłową pracą tych obiektów i urządzeń;
 3. współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie  w zakresie zapewnienia funkcjonowania wodociągów, urządzeń sanitarnych i kanalizacji;
 4. utrzymania i remontów „wodociągów wiejskich” w zakresie zawartych porozumień międzygminnych i umów na eksploatację i utrzymanie;
 5. wydawania zgody na zajęcie terenów będących w dyspozycji Wydziału;
 6. utrzymania estetyki terenów i likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenach Miasta Lublin i Skarbu Państwa, z wyłączeniem pasów drogowych;
 7. prowadzenia spraw z zakresu usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych  lub pojazdów, których stan wskazuje że nie są  używane oraz pojazdów zaparkowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 8. planowania i realizacji remontów oraz utrzymania nawierzchni utwardzonych i innych obiektów, w tym ścieżek rowerowych, poza pasem drogowym;
 9. utrzymania i konserwacji obiektów małej architektury oraz ciągów komunikacyjnych na placach zabaw, w parkach, na skwerach i zieleńcach miejskich (z wyłączeniem pasów drogowych oraz obiektów sportowych i terenów będących w administrowaniu Zarządu Nieruchomości Komunalnych);
 10. utrzymania i konserwacji zieleni w parkach, skwerach i zieleńcach;
 11. nadzoru nad utrzymaniem miejskich szaletów publicznych;
 12. utrzymania i remontów cmentarzy komunalnych, obiektów grobownictwa wojennego oraz miejsc pamięci narodowej;
 13. rekultywacji terenów zdegradowanych; 
 14. współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania projektów planów rozwoju i remontów infrastruktury komunalnej (poza drogową);
 15. realizacji nasadzeń rekompensacyjnych i zamiennych, poza nasadzeniami realizowanymi w ramach prowadzonych inwestycji;
 16. zakładania terenów zielonych;
 17. wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich.