W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Departament Inwestycji i Rozwoju

Wydział Inwestycji i Remontów
Adres: ul. Podwale 3 A, 20-117 Lublin
Telefon: 81 466 2400
Fax: 81 466 2401
Email:
Dyrektor: Tadeusz Dziuba

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).
W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania

Wydział Inwestycji i Remontów realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. koordynacji i nadzoru nad całością procesu inwestycyjnego miasta Lublin (z wyłączeniem inwestycji drogowych);
  2. przygotowywania realizacji przez miasto Lublin lub z udziałem miasta Lublin inwestycji (z wyłączeniem inwestycji drogowych) i remontów, odbioru po zakończeniu ich realizacji, rozliczenia i przekazania na majątek miasta Lublin;
  3. prowadzenia spraw remontów, przebudów i bieżących napraw budynków będących siedzibami Urzędu, budynków jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych miasta Lublin oraz innych budynków stanowiących własność miasta Lublin, w których realizowane są zadania własne i zlecone;
  4. dokonywania okresowych przeglądów budynków, o których mowa w pkt 3, nadzoru nad przeglądami tych budynków oraz ustalania na tej podstawie zakresów remontów i bieżących napraw;
  5. pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego dla inwestycji i remontów;
  6. opracowywania projektów wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie inwestycji (z wyłączeniem inwestycji drogowych);
  7. przygotowywania projektu wydatków inwestycyjnych i remontowych do budżetu miasta Lublin oraz prowadzenia spraw dotyczących finansowania i kontroli wydatkowania środków z budżetu miasta Lublin na realizację prowadzonych lub nadzorowanych inwestycji i remontów;
  8. przygotowywania, nadzoru i koordynacji w zakresie sporządzania dokumentacji do zleceń i przetargów na realizację inwestycji i remontów;
  9. przygotowywania projektów w celu pozyskiwania środków europejskich i innych środków bezzwrotnych oraz dotacji i pożyczek na realizację inwestycji, termomodernizacji i remontów.