W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wydział Planowania
Adres: ul. Wieniawska 14/1102, 20-071 Lublin
Telefon: 81 466 2300
Fax: 81 466 2301
Email:
Dyrektor: Mirosław Hagemejer

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Planowania ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2019 r. z późń. zm.).
W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 45/5/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2020 r. z późn. zm.

Zakres działania

Wydział Planowania realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej poprzez planowanie  i prognozowanie rozwoju przestrzennego miasta Lublin, sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublin oraz sporządzania projektu studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin;
  2. opracowywania propozycji do projektów miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy wraz z dopływami oraz wąwozów i suchych dolin;
  3. wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego;
  4. dokonywania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Lublin  oraz oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych w nawiązaniu do  ustaleń studium i wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu  miejscowego;
  5. prowadzenia spraw dotyczących zmiany wartości nieruchomości w związku  z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  6. prowadzenia spraw związanych z określaniem lokalnych standardów urbanistycznych.