W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Biuro Partycypacji Społecznej

Biuro Partycypacji Społecznej
Adres: ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
Telefon: 81 466 2550
Email:
Dyrektor: Piotr Choroś

Godziny pracy

Dla pracowników Biura Partycypacji Społecznej ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).

W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania

Biuro Partycypacji Społecznej realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. kreowania polityki partnerstwa społecznego;
 2. prowadzenia spraw i zadań dotyczących partycypacji społecznej mieszkańców  miasta Lublin;
 3. organizacji, wspierania i określania zasad procesu konsultacji dla komórek  organizacyjnych, stanowisk pracy w departamentach i jednostek organizacyjnych;
 4. organizacji procesu budżetu obywatelskiego oraz monitorowania jego  realizacji;
 5. zarządzania projektami wybranymi do realizacji w procesie budżetu  obywatelskiego i realizowanymi przez komórki organizacyjne, stanowiska  pracy w departamentach i jednostki organizacyjne;
 6. zarządzania i organizacji procesu naboru wniosków oraz koordynowania  i monitorowania realizacji zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej;
 7. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot dotacji  udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie zadań  Biura;
 8. koordynacji współpracy miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi;
 9. współdziałania z komórkami organizacyjnymi, stanowiskami pracy w departamentach i jednostkami organizacyjnymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji  na realizację zadań publicznych;
 10. inicjowania i współorganizowania szkoleń dotyczących w szczególności  budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenia jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, pozyskiwania  środków pozabudżetowych;
 11. koordynacji polityki miasta Lublin w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji.