W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Wydział Kultury

Adres: 20-112 Lublin, ul. Złota 2/II piętro
Telefon: 81 466 3700
Fax: 81 466 3701
Email:
Dyrektor: Michał Karapuda

 Dla pracowników Wydziału Kultury ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Wydział Kultury realizuje zadania dotyczące miejskiej polityki kulturalnej, w szczególności zadania z zakresu:

  1. udziału w przygotowywaniu i wdrażaniu strategicznych koncepcji rozwoju  kultury w mieście Lublin;
  2. współpracy ze środowiskami twórczymi, instytucjami kultury, organizacjami  społeczno-kulturalnymi i edukacyjnymi, podmiotami wspierającymi oraz innymi  podmiotami realizującymi zadania w zakresie kultury;
  3. prowadzenia rejestru miejskich instytucji kultury oraz spraw dotyczących ich  tworzenia, przekształcania i likwidacji
  4. planowania środków budżetowych na realizację zadań miasta Lublin w zakresie kultury oraz prowadzi związaną z tym sprawozdawczość
  5. zlecania zadań w zakresie kultury oraz kontroli prawidłowość wydatkowania  środków finansowych przekazanych z budżetu miasta Lublin na ich realizację,  w tym prowadzenia postępowań administracyjnych o zwrot dotacji
  6. prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem stypendiów artystycznych,  nagród miasta Lublin w dziedzinie kultury oraz nagradzania pracowników, animatorów i twórców kultury;
  7. stymulowania procesów rozwoju sektora kultury w mieście Lublin, w tym:  przygotowywania i realizacji nieinwestycyjnych projektów kulturalnych i związanych z nimi projektów w zakresie promocji kultury miasta Lublin oraz  pozyskiwania na nie środków europejskich i innych bezzwrotnych, współpracuje z instytucjami kultury w zakresie przygotowywania  nieinwestycyjnych projektów kulturalnych i pozyskiwania na ich realizację  środków europejskich i innych bezzwrotnych, prowadzenia sprawy związanych  z promocją imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Wydział i współpracy z instytucjami kultury prowadzonymi przez miasto Lublin w zakresie promocji ich oferty kulturalnej, uczestniczenia w procesie inicjowania i opiniowania projektów inwestycji w infrastrukturę kulturalną  miasta Lublin, a także organizacji szkoleń i zarządzania informacją;
  8. prowadzenia międzynarodowej współpracy kulturalnej oraz wspierania  współpracy międzynarodowej instytucji kultury miasta Lublin;
  9. prowadzenia spraw związanych z promocją miasta Lublin poprzez kulturę.

Wydział Kultury, w zakresie powierzonym przez Prezydenta, sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez instytucje kultury prowadzone przez miasto Lublin.