W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wydział Sportu
Adres: ul. Filaretów 44/207, 20-609 Lublin
Telefon: 81 466 3800
Fax: 81 466 3801
Email:
Dyrektor: Jakub Kosowski

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Sportu ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).
W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania

Wydział Sportu realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. polityki miasta Lublin w zakresie sportu, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 2. prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych, ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie  przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych;
 3. nadzoru nad działalnością klubów sportowych, związków sportowych, stowarzyszeń oraz fundacji działających w zakresie kultury fizycznej;
 4. tworzenia, przekształcania i likwidacji instytucji sportu podległych miastu  Lublin;
 5. planowania środków budżetowych na finansowanie zadań miasta Lublin w zakresie sportu i wypoczynku realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spraw związanych ze zlecaniem zadań w tym zakresie oraz nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych  przekazanych podmiotom dotacji z budżetu miasta  Lublin, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych o zwrot dotacji;
 6. organizacji i współorganizacji wydarzeń sportowych, w tym w zakresie sportu szkolnego i młodzieżowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu;
 8. współpracy z komórkami organizacyjnymi, stanowiskami pracy w departamentach i jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej;
 9. przygotowywania i opiniowania projektów o charakterze strategicznym i kierunkowym w obszarze wykorzystania miejskich obiektów sportowych;
 10. inicjowania działań mających na celu popularyzację miejskich obiektów sportowych, szczególnie w zakresie pozyskania organizatorów zajęć  sportowych;
 11. współpracy z Radą Sportu oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu;
 12. prowadzenia spraw związanych z promocją miasta Lublin poprzez sport;
 13. prowadzenia międzynarodowej współpracy sportowej oraz wspierania współpracy międzynarodowej w zakresie sportu.