W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Biuro - Centrum Współpracy Międzynarodowej

Biuro - Centrum Współpracy Międzynarodowej
Adres: ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
Telefon: 81 466 6600
Fax: 81 466 6601
Email:
Dyrektor: Krzysztof Stanowski

Godziny pracy

Dla pracowników Biura - Centrum Współpracy Międzynarodowej ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).

W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania

Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. kreowania, inicjowania, przygotowywania planów i koordynowania współpracy  międzynarodowej miasta Lublin;
  2. inicjowania i koordynowania współpracy miasta Lublin z instytucjami unijnymi  i miastami partnerskimi;
  3. współpracy z komórkami organizacyjnymi, stanowiskami pracy  w departamentach oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie współpracy międzynarodowej i realizacji programów i projektów międzynarodowych  przyczyniających się do rozwoju miasta Lublin oraz poprawy jakości życia mieszkańców;
  4. promocji – we współpracy z Kancelarią Prezydenta – na arenie  międzynarodowej miasta Lublin, jego potencjału gospodarczego, kulturalnego, turystycznego i akademickiego;
  5. wspierania i upowszechniania idei samorządowej w ramach współpracy ze  społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w sferze funkcjonowania samorządu  lokalnego oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
  6. wspierania międzynarodowej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w sferze  funkcjonowania samorządu lokalnego i zarządzania miastem w oparciu  o zasady dobrego rządzenia oraz sprzyjających budowaniu społeczeństwa  obywatelskiego;
  7. współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją  rządową, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami realizującymi programy i projekty międzynarodowe;
  8. koordynowania wydawania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników  Urzędu.