W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Biuro Kadr
Adres: pl. Litewski 1/203, 20-080 Lublin
Telefon: 81 466 1800
Fax: 81 466 1801
Email:
Dyrektor: Elżbieta Maciak

Godziny pracy

Dla pracowników Biura Kadr ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Zakres działania

Biuro Kadr realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. rekrutacji, w tym naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym  kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych oraz  instytucji kultury;
  2. prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek  organizacyjnych, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych, w tym wyznaczania pracowników do służby przygotowawczej oraz  organizowania uroczystości ślubowania;
  3. rozliczania wynagrodzeń pracowników Urzędu, umów cywilnoprawnych, diet  radnych Rady i przewodniczących zarządów dzielnic, stypendiów, nagród Prezydenta oraz świadczeń dla członków komisji powołanych przez  Prezydenta;
  4. spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, podatkiem  dochodowym od osób fizycznych dla pracowników Urzędu i osób niebędących  pracownikami, a wykonujących zadania na rzecz Urzędu;
  5. działalności socjalnej prowadzonej na rzecz pracowników, emerytów i rencistów Urzędu oraz ich rodzin;
  6. podejmowania działań dotyczących oświadczeń majątkowych i oświadczeń  o działalności gospodarczej złożonych przez osoby zobowiązane przepisami prawa;
  7. prowadzenia spraw związanych z nadawaniem orderów i odznaczeń przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.