W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Biuro Obsługi Prawnej
Adres: pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Telefon: 81 466 1550
Fax: 81 466 1551
Email:
Dyrektor: Zbigniew Dubiel

Godziny pracy

Dla pracowników Biura Obsługi Prawnej ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).

W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania

Biuro Obsługi Prawnej realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. opiniowania i weryfikowania pod względem formalnoprawnym projektów:  uchwał Rady, zarządzeń Prezydenta, umów oraz wewnętrznych przepisów  dotyczących funkcjonowania Urzędu, jego komórek organizacyjnych  i stanowisk pracy w departamentach;
  2. udzielania opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa organom  miasta Lublin, komórkom organizacyjnym, stanowiskom pracy w departamentach oraz związkom zawodowym działającym w Urzędzie na ich  wniosek;
  3. uczestniczenia w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub  rozwiązanie stosunku cywilnoprawnego;
  4. zastępstwa w sprawach sądowych;
  5. sygnalizowania Prezydentowi, Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi  i Skarbnikowi o spostrzeżonych nieprawidłowościach w zakresie stosowania  prawa przez Urząd, stwierdzonych w czasie wykonywania zadań Biura, celem  zapobieżenia naruszeniom obowiązującego prawa oraz proponowania  właściwego postępowania w tych sprawach.