W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Adres: ul. Leszczyńskiego 14, 20-069 Lublin
Telefon: 81 466 1620
Fax: 81 466 1629
Email:
Dyrektor: Ewa Rewakowicz

Zakres działania

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 i realizuje zadania w szczególności z zakresu:

  1. postanowień wynikających z Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020;
  2. postanowień wynikających z Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
  3. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego;
  4. monitorowania stanu realizacji założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w odniesieniu do powierzonych zadań;
  5. prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych;
  6. przygotowania Gminy Lublin do spełnienia i utrzymania kryteriów desygnacji określonych przepisami prawa;
  7. współpracy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2014-2020 poprzez udział w zespołach zapewniających prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020;
  8. organizowania współpracy jednostek realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego;
  9. pozyskiwania i rozliczania środków finansowych pochodzących z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zapewniających sprawne zarządzanie i funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej;
  10. współpracy z podmiotami zewnętrznymi m.in. poprzez udział w pracach zespołów i opracowywanie dokumentów dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.