W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Kancelaria Prezydenta
Adres: pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Telefon: 81 466 1930
Fax: 81 466 1931
Email:
Dyrektor: Joanna Żytkowska

Godziny pracy

Dla pracowników Kancelarii Prezydenta ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30

Dla pracowników referatu ds. obsługi sekretariatów w Kancelarii Prezydenta ustala się zmianowy czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach:
a) I zmiana: 7.00 – 15.00,
b) II zmiana 12.00 – 20.00

Zakres działania:

Kancelaria Prezydenta realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. reprezentacji i pełnienia funkcji protokolarnych Prezydenta i Zastępców  Prezydenta;
 2. organizacji i obsługi, we współpracy z komórkami organizacyjnymi  i stanowiskami pracy w departamentach spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń z udziałem Prezydenta i Zastępców Prezydenta;
 3. polityki informacyjnej oraz obsługi medialnej Urzędu;
 4. komunikacji społecznej i public relations;
 5. prowadzenia i redagowania elektronicznych serwisów informacyjnych Urzędu,  w tym Biuletynu Informacji Publicznej i Intranetu;
 6. koordynowania współpracy miasta Lublin z organami administracji rządowej,  samorządowej oraz sektorem pozarządowym;
 7. wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
 8. prowadzenia spraw stowarzyszeń, fundacji oraz związków komunalnych  z udziałem miasta Lublin;
 9. prowadzenia obsługi administracyjno-organizacyjnej Kolegium Prezydenta;
 10. prowadzenia dokumentacji audiowizualnej wydarzeń z udziałem Prezydenta  oraz organizowanych przez Kancelarię Prezydenta;
 11. prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem honorowych patronatów,  tytułów i medali oraz przygotowywaniem pism okolicznościowych Prezydenta;
 12. powadzenia spraw związanych z działalnością Galerii Ratusz;
 13. prowadzenia i koordynowania współpracy z jednostkami pomocniczymi;
 14. obsługi administracyjno-kancelaryjnej sekretariatów Prezydenta, Zastępców  Prezydenta i Sekretarza, dyrektorów departamentu;
 15. budowania, zarządzania i promocji marki miasta Lublin;
 16. współpracy z podmiotami zewnętrznymi przy przedsięwzięciach mających na  celu realizację działań marketingowych w ramach marki miasta Lublin;
 17. prowadzenia spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji;
 18. obsługi organizacyjnej i technicznej przyjęć mieszkańców przez Prezydenta,  Zastępców Prezydenta i Sekretarza.