W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Spokojna 2, (II piętro) 20-074 Lublin
Telefon: 81 466 1500
Fax: 81 466 1501
Email:
Dyrektor: Andrzej Marciniak

Godziny pracy

W Urzędzie Stanu Cywilnego dla pracowników zatrudnionych na wieloosobowych stanowiskach pracy ds. rejestracji urodzeń, ds. rejestracji małżeństw, ds. archiwum aktów stanu cywilnego, na stanowiskach pracy ds. rejestracji aktów zagranicznych  i ds. zmiany imion i nazwisk ustala się następujący czas pracy:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Dla pracowników wieloosobowego stanowiska pracy ds. rejestracji zgonów ustala się następujący czas pracy:

  • w poniedziałki i wtorki zmianowy czas pracy w godzinach:

I zmiana: 7:30 - 15:30
II zmiana: 9:00 - 17:00

  • w środy, czwartki, piątki i soboty w godzinach 7:30 – 15:30

Dla pracowników wieloosobowego stanowiska pracy ds. rejestracji małżeństw, w zakresie czynności związanych z uroczystym zawarciem małżeństwa, dniem pracy jest sobota w godzinach 9:00 – 17:00.

 - zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2019 r. z późń. zm.).
W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 45/5/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2020 r. z późn. zm.

Zakres działania

Urząd Stanu Cywilnego realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów;
  2. rejestracji zdarzeń mających wpływ na treść i ważność aktów stanu cywilnego;
  3. wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz udostępniania informacji na podstawie aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych;
  4. przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego;
  5. przyjmowania oświadczeń woli przewidzianych ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682);
  6. zmiany imion i nazwisk.