W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego
Adres: ul. Lipowa 27, 20-020 Lublin
Telefon: 81 466 1700
Fax: 81 466 1701
Email:
Dyrektor: Jerzy Ostrowski

Godziny pracy
Dla pracowników Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).

W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i technicznym, przygotowywania i realizacji programów dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia ludzi;
  2. planowania i realizacji przygotowań z zakresu obronności państwa zapewniających jego funkcjonowanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny wykonywanych przez komórki organizacyjne, stanowiska pracy w departamentach i jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne, dla których Prezydent jest organem założycielskim;
  3. ochrony przeciwpożarowej, działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska w budynkach, obiektach oraz na terenach należących do Miasta Lublin;
  4. koordynowania i kierowania działalnością w zakresie przygotowywania i realizacji przedsięwzięć Obrony Cywilnej;
  5. przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870)  oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408 i 1000);
  6. koordynowania i kierowania działalnością w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego;
  7. koordynowania działalności funkcjonujących w Mieście Lublin jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
  8. obsługi administracyjno-kancelaryjnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego sprawuje nadzór, w zakresie powierzonym przez Prezydenta, nad realizacją zadań wykonywanych przez Straż Miejską Miasta Lublin.

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, z upoważnienia Prezydenta, współpracuje i wykonuje czynności związane ze sprawowaniem przez Prezydenta zwierzchnictwa nad:

  1. Komendą Miejską Policji;
  2. Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.